rynek nieruchomości komercyjnych na sprzedaż

Dane wciąż pesymistyczne

Publikacja informacji GUS dotyczącej wstępnych danych budownictwa mieszkaniowego za pełen okres 2012 r. jest potwierdzeniem faktu konfrontacji optymistycznych prognoz gospodarczych sprzed 2-3 lat z odczuwalnym pogłębieniem dekoniunktury rynkowej na przestrzeni kilku ostatnich kwartałów. Spektakularne spadki dotyczące liczby mieszkań rozpoczętych oraz pozwoleń na budowę dotyczą w jeszcze większym stopniu danych miesięcznych za grudzień ub. roku. W efekcie mamy dalszy ciąg spowolnienia aktywności inwestycyjnej w zestawieniu z rosnącą liczbą mieszkań oddanych – pisze Jarosław Jędrzyński, analityk rynku nieruchomości portalu RynekPierwotny.com. Dane GUS za cały ubiegły rok po raz kolejny potwierdzają zarysowany w drugiej połowie 2012 roku trend hamowania koniunktury krajowego rynku nieruchomości mieszkaniowych mierzony liczbą nowych inwestycji oraz pozwoleń na budowę. Statystyki GUS za okres styczeń-grudzień 2012 są o 12,6 proc. niższe niż w analogicznym okresie 2011 r. w kwestii mieszkań, których budowę rozpoczęto, natomiast w punkcie dotyczącym nowych pozwoleń liczba ich zmalała o 10,3 procent. Co warte podkreślenia, dane procentowe odzwierciedlające te trendy miały tendencję wyraźnie progresywną w stosunku do poprzedniego raportu, co świadczy prawdopodobnie o nasilającej się skali zjawiska i jego przeniesieniu na pierwsze miesiące 2013 roku. . Spektakularne spadki dotyczące liczby mieszkań rozpoczętych oraz pozwoleń na budowę dotyczą w jeszcze większym stopniu danych miesięcznych za grudzień ub. roku. Tu mamy odpowiednio prawie 40 i 23 procent niższe wyniki w stosunku do ostatniego miesiąca 2011 roku – zauważa Jarosław Jędrzyński, analityk rynku nieruchomości portalu RynekPierwotny.com. Sytuacja jeszcze gorzej przedstawia się w przypadku deweloperów, którzy w grudniu 2012 rozpoczęli budowy nowych lokali w liczbie zaledwie 2 656 jednostek, a więc mniejszej o grubo ponad połowę niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku, natomiast nowych pozwoleń uzyskali niespełna 6 tys. – czyli mniej o prawie 30 proc.


nick
twoja opinia

Komentarz pojawi się po akceptacji administratora