komentarze, opinie, gospodarka

Colliers: Drogowskaz na ścieżce dekarbonizacyjnej nieruchomości inwestycyjnych

Gutowski_Andrzej_Colliers

Kalkulator Emisyjności Budynków – to nowe narzędzie firmy doradczej Colliers opracowane, aby wesprzeć właścicieli nieruchomości w prognozie ścieżki dekarbonizacyjnej budynków. Platforma, stworzona w oparciu o metodologię CRREM1, w łatwy sposób pozwala zweryfikować, czy i kiedy nieruchomość będzie narażona na przekroczenie poziomów emisyjności wskazanych przez Unię Europejską, bazując na podstawowych wskaźnikach obiektu – emisji z ciepła i energii elektrycznej.

Spis treści:
Obowiązek a nie wybór
Zachować konkurencyjność

Obowiązek a nie wybór

Ścieżki dekarbonizacyjne budynków to efekt Porozumienia Paryskiego z 2015 r. Jednym z jego założeń jest osiągnięcie oraz utrzymanie wzrostu średniej globalnej temperatury na poziomie dużo poniżej 2°C względem poziomu z czasów przedprzemysłowych i starać się, by było to nie więcej niż 1,5°C. Aby osiągnąć ten cel, konieczne są dekarbonizacja gospodarki i redukcja emisji. Unia Europejska założyła osiągnięcie neutralności klimatycznej i zeroemisyności do 2050 r.

– Cel ograniczenia emisji pociąga za sobą nowe, „zielone” regulacje prawne, które obejmą każdego właściciela i inwestora aktywów nieruchomościowych w Unii Europejskiej. Zatwierdzona w styczniu dyrektywa CSRD narzuca obowiązek raportowania wskaźników ESG wszystkich dużych podmiotów już za 2025 rok, a strategie mitygacji i adaptacji do zmian klimatu są jednymi z kluczowych wskaźników. Aby wspomóc nasz sektor w planowaniu usprawnień i działań dekarbonizacyjnych, opracowaliśmy narzędzie diagnostyczne umożliwiające obliczenie emisji CO2 związanych z nieruchomością i ryzyka, jakie niesie ze sobą brak działań w ramach jej dekarbonizacji. Świadomość, w którym miejscu jesteśmy na ścieżce do neutralności klimatycznej, pozwoli na rozpoczęcie opracowywania strategii ograniczającej emisję gazów cieplarnianych oraz osiągnięcie celów określonych przez UE – tłumaczy Andrzej Gutowski, Dyrektor ds. ESG Colliers w Polsce.

Efektem stosowania działań redukujących zużycie energii i ciepła oraz przechodzenia na odnawialne źródła energii będzie także optymalizacja kosztów, a jednocześnie zwiększenie bezpieczeństwa portfela budynków.

Zachować konkurencyjność

Udostępniony Kalkulator Emisyjności Budynków może być pierwszy krokiem do prognozy emisyjności obiektu. Dalsza całościowa analiza tego obszaru, poszerzona o emisje z czynników chłodnicznych, wykorzystująca modelowanie energetyczne lub audyty energetyczne oraz wspomagana narzędziem CRREM, umożliwi wypracowanie strategii dekarbonizacyjnych budynku, poprzez wskazywanie usprawnień budynku w przyszłości. Eksperci Colliers doradzą w doborze rozwiązań, dzięki którym nieruchomość stanie się bardziej zrównoważona, a tym samym pozostanie konkurencyjna w oczach inwestorów i najemców.

– Konsekwencją wykroczenia poza CRREM-owskie limity emisyjności może być spadek atrakcyjności nieruchomości dla inwestorów oraz przyszłych i obecnych najemców. Ze względu na deklaracje dekarbonizacyjne firm wynajmujących powierzchnie oraz stawiane przed nimi wymogi raportowania w ramach ESG, odpowiednie przystosowanie budynków do zeroemisyjności powinno być kluczowym aspektem w strategiach biznesowych właścicieli nieruchomości. Budynki, które nie wpiszą się w strategie zrównoważonego rozwoju najemców i inwestorów, zostaną przez nich odrzucone – wyjaśnia Andrzej Gutowski.

1 Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM) to narzędzie UE pozwalające sprawdzić, czy obecne i przewidywane emisje gazów cieplarnianych z budynku, wyrażone w ekwiwalencie CO2, wpisują się w ścieżki dekarbonizacyjne. Pełna analiza obejmuje m.in. zużycie budynku, planowane remonty czy emisje z czynników chłodniczych. Wspomaga także procesy planowania modernizacji i dekarbonizacji.

Źródło: Colliers.