Lokaty bankowe

Od tego miesiąca obowiązują nowe zasady zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku określone w ordynacji podatkowej, które uniemożliwiają omijanie 19% podatku od zysków kapitałowych na lokatach. Instytucje bankowe już wcześniej były przygotowane na taka sytuację i  dostosowały swoje oferty. Wskutek tego od początku stycznia br. rośnie oprocentowanie tradycyjnych lokat, w których kapitalizacja odbywa się na koniec okresu.

Źródło: EGospodarka