Która płeć lepszym szefem

Jak się okazuje, firmy, w zarządach których była przynajmniej jedna kobieta, osiągały aż o 26% lepsze wyniki niż te zarządzane tylko przez mężczyzn – taki wniosek płynie z raportu Credit Suisse Research Institute. Dodatkowo, jest wiele innych pozytywnych cech, które wynikają ze współuczestniczenia kobiet w zarządzaniu. Wśród cech kobiet, mających wpływ na taki stan rzeczy, autorzy raportu wymieniają m.in. empatię pomagającą w odczytywaniu oczekiwań klientów, lepszy monitoring oraz coaching czyli indywidualne podejście do każdego pracownika i umiejętne zmotywowanie go.