Gospodarka

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2020 roku

analiza
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację nt wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2020 roku.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2020 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,4% (przy wzroście cen usług – o 6,4% i towarów – o 0,9%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,1% (w tym towarów – o 0,2%; ceny usług utrzymały się na tym samym poziomie). Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2020 r. w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 3,4% – czytamy w raporcie GUS.