Informacje dnia

Sektor budownictwa w Polsce znacząco poprawił bezpieczeństwo na placach budowy

guilherme-cunha-222318-unsplash

Według danych Europejskiego Urzędu Statystycznego polski sektor budownictwa znacząco poprawił bezpieczeństwo na placach budowy.

Z ostatniego raportu Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wynika, że Polska znajduje się wśród państw europejskich o najniższym wskaźniku najpoważniejszych zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu osób pracujących na budowach. Mimo tego temat bezpieczeństwa na budowach w Polsce nadal spędza sen z powiek większości inspektorów BHP, których praca stanowi jedno z najważniejszych ogniw w procesie realizacji każdej inwestycji. Niestety nadal lwią część pracy specjalistów od BHP stanowi żmudna i czasochłonna „papierologia”. Aplikacja BauApp służąca do digitalizacji procesów administracyjnych na budowach, w ramach dostępnego oprogramowania, oferuje także moduł do weryfikacji bezpieczeństwa na budowach. Dzięki tej aplikacji praca działów BHP może zostać zautomatyzowana. Niesie to za sobą przyspieszenie pracy osób dbających o bezpieczeństwo oraz większe możliwości w zakresie monitoringu i analizy zdarzeń.

Inspektorzy BHP codziennie dbają o ludzkie życie i zdrowie przeprowadzając liczne kontrole i szkolenia na budowach. „Widzimy, że wielokrotnie BHP jest traktowane jako niezbędna konieczność, zarówno przez pracowników budów jak również przez generalnych wykonawców przy planowaniu nakładów finansowych na ten cel. Przyczyną najczęściej jest brak potrzeby usprawnienia tego procesu. Często nawet jeśli budowa jest zdigitalizowana, to procesy związane z BHP nadal odbywają się na papierze” – mówi Paweł Smolarek, dyrektor ds. nowych technologii w BauApp Polska.
Z informacji BauApp wynika, że działy BHP są zainteresowane digitalizacją ich obszaru działalności. Długie godziny prowadzenia inspekcji, dokumentacja w postaci list kontrolnych, zdjęć, czy raportów, które następnie wprowadzane są do komputera w prosty sposób mogą zostać zdigitalizowane oraz skrócone do kilku prostych kliknięć. Inspektorzy BHP, którzy do tej pory tracili czas na formalności, dzięki skorzystaniu z nowoczesnych narzędzi oferowanych w ramach mobilnej aplikacji BauApp, mogą skupić się na znacznie ważniejszej części swojej pracy i poprawie bezpieczeństwa na nadzorowanych budowach. Zespół BauApp oferuje takie rozwiązanie swoim klientom w postaci miesięcznego abonamentu do modułu BHP w stosowanej już przez nich aplikacji na swoich budowach. „Aktualnie zaledwie kilku naszych klientów korzysta z tego modułu. Widzimy jednak dużą potrzebę w tym zakresie, szczególnie po stronie działów BHP, które dostrzegają w naszym rozwiązaniu istotną wartość dodaną. Decyzja ta może uratować czyjeś życie i zdrowie, a dodatkowo przynieść wymierne oszczędności” – dodaje Paweł Smolarek. Wsparcie cyfrowych rozwiązań w zakresie BHP niesie za sobą wiele korzyści. Osoby użytkujące moduł do weryfikacji bezpieczeństwa na budowach w ramach aplikacji BauApp dodatkowo zyskują możliwość analizy danych np. najczęściej występujących zdarzeń niebezpiecznych. To z kolei przekłada się na dalszą optymalizację całego procesu budowlanego zwiększając jego bezpieczeństwo czy umożliwiając wprowadzenie dodatkowych szkoleń lub zmiany zasad współpracy z licznymi podwykonawcami zaangażowanych w realizację danej inwestycji.

„Aplikacja BauApp, którą wykorzystujemy do kontroli stanu BHP na budowach bardzo ułatwiła nam pracę. Na bieżąco możemy wykazywać nieprawidłowości jakie wystąpiły podczas audytów, dodawać zdjęcia oraz komentarze. Kierownicy Budów dzięki aplikacji są natychmiastowo informowani o niezgodnościach, które w szybkim czasie mogą usunąć i wygenerować informację zwrotną do służb BHP. Dzięki aplikacji BauApp mamy wszystkie raporty w jednym miejscu” – powiedziała Alicja Kwiatkowska, Główny specjalista ds. BHP DORACO Sp. z o.o.

Według danych Europejskiego Urzędu Statystycznego polskie budownictwo spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej najbardziej poprawiło bezpieczeństwo na budowach. W latach 2009-2018 Polska z kraju o najwyższej liczbie wypadków śmiertelnych na 100 tys. zatrudnionych znalazła się wśród państw o najniższym wskaźniku najpoważniejszych zdarzeń*. Niemniej jednak jest to obszar nadal wymagający poprawy w kontekście ochrony ludzkiego życia i zdrowia.
Wdrożenie oprogramowania, niezależnie czy u dużego generalnego wykonawcy, czy mniejszej firmy, jest natychmiastowe i przynosi wymierne korzyści. Są one widoczne zwłaszcza w zakresie oszczędności czasu pracy pracowników, jak i pieniędzy. BauApp wspiera klientów w zarządzaniu obiegiem dokumentacji. Rozwiązanie może być używane zarówno na komputerze, jak i za pośrednictwem tabletu czy smartfona. Aplikacja jest elastycznym narzędziem, które poza szeroką funkcjonalnością także ogranicza poziom dostępu do dokumentacji zgodnie z obszarem potrzebnym danemu użytkownikowi. W związku z tym podwykonawcy pracujący na budowach mogą mieć dostęp np. wyłącznie do modułu BHP.

* http://www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl/images/aktualnosci/2020/Budownictwo_polskie_w_latach_2009_-_2019_-_raport.pdf
Źródło: BauApp.