Konferencje

Re_Open UK: Program Wsparcia dla Przedsiębiorców Poszkodowanych w wyniku Brexit

DeathtoStock_Wired4

Program Re_Open UK jest skierowany do przedsiębiorców, którzy ponieśli straty z powodu brexitu.

Firmy, których specyfika działalności opierała się na współpracy z Wielką Brytanią mogą otrzymać realną pomoc dzięki programowi realizowanemu przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Na niwelowanie strat związanych z opuszczeniem przez UK Unii Europejskiej przeznaczona została kwota przeszło 500 mln PLN. Projekt ma charakter ogólnopolski i skierowany do firm zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie RP, w szczególności do MŚP.

Aby jak największa liczba przedsiębiorców mogła skorzystać z Programu, w całym kraju zostanie przeprowadzona kampania informacyjna po Polsce, obejmująca zarówno spotkania stacjonarne, jak i webinary.

Typy działań, na które można przeznaczyć wsparcie:

  1. Nowe kierunki eksportu (sfinansowanie udziału w międzynarodowych targach, wystawach
    i misjach gospodarczych);

  2. Re_start inwestycyjny (sfinansowanie inwestycji wspierających nowe kierunki rozwoju przedsiębiorstwa);

  3. Akcja adaptacja do zmian (koszty dostosowania przedsiębiorstw do nowych warunków rynkowych wynikających z brexit);

  4. Brexit bez straty (zwrot wydatków z typów 1,2,3 poniesionych od 1 stycznia 2020 r.).

Najbliższe spotkanie odbędzie się 29 września w Urzędzie Marszałkowskim w sali „Polskie Niebo” przy ulicy Augustyńskiego 1 w Gdańsku o godz. 9:30 – 14:00, szkolenie pn. „Nowe narzędzia i środki dla ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw”.