Z życia spółek

Rating EcoVadis: firma Arcadis wśród liderów zrównoważonego rozwoju

Jarosław Miziołek_CEO_Arcadis Polska (2)
Globalna firma projektowo-doradcza, Arcadis, zdobyła platynowy medal w najnowszym rankingu liderów zrównoważonego rozwoju EcoVadis.

EcoVadis jest niezależną globalną agencją ratingową, zajmującą się oceną działań i praktyk przedsiębiorstw z perspektywy zrównoważonego rozwoju. Ocena odbywa się z wykorzystaniem metodologii opartej na międzynarodowych standardach.
Uzyskany przez Arcadis ogólny wynik to 77 punktów (w skali od 1 do 100 punktów), co oznacza poprawę o 8 punktów w stosunku do oceny uzyskanej w 2021 roku.

Osiągnięta ocena plasuje Arcadis w czołówce 1% najlepiej ocenianych firm na świecie w branży: „Działalność architektoniczna i inżynierska; Badania i analizy techniczne”, obejmującej około 2800 firm ale także w gronie 1% najwyżej ocenianych przez EcoVadis firm na całym świecie (w około 200 branżach) pod względem ogólnych wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju.

„Jesteśmy dumni z tego, że znaleźliśmy się w czołówce 1% firm z całego świata z najlepszymi wynikami w zakresie zrównoważonego rozwoju, wg EcoVadis. Jako globalny dostawca usług w zakresie projektowania, inżynierii oraz doradztwa w obszarze zasobów naturalnych i zabudowanych jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w naszej operacyjnej działalności, ale także za dostarczanie naszym klientom zintegrowanych usług i rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Platynowa ocena EcoVadis jest potwierdzeniem naszych wysiłków na rzecz zwiększenia pozytywnego wpływu na środowisko, naszych Klientów i społeczności, którym oni służą”, powiedział Jarosław Miziołek, CEO Arcadis w Polsce.

mat.pras.