Rynek powierzchni biurowych

Nieruchomości komercyjne po III kw. 2015 – raport

„Przegląd Rynku Nieruchomości III kwartał 2015” – to ostatni raport firmy Colliers International za III kw. 2015 roku. 

Rynek magazynowy

W trzecim kwartale 2015 r. w Polsce ukończono projekty o łącznej powierzchni ponad 380 tys. mkw. Na koniec września całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej przekroczyły 9,7 mln mkw. Od lipca do września na polskim rynku magazynowym podpisano 117 umów najmu na łączną powierzchnię 675 tys. mkw. Był to wynik zbliżony do odnotowanego w poprzednim kwartale oraz o ponad jedną trzecią wyższy od popytu odnotowanego w analogicznym okresie 2014 r. (499 tys. mkw.). Największą aktywność najemców obserwowano w regionie górnośląskim, na który przypadło 26% całkowitego popytu w analizowanym okresie.

W porównaniu z końcem czerwca 2015 r. wskaźnik pustostanów wzrósł o 0,2 punktu procentowego, osiągając na koniec września 5,3%.

We wrześniu  w budowie pozostawały 592 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej, z których ponad dwie trzecie zostaną ukończone w przyszłym roku.

Eksperci Colliers oczekują rozwoju nowych rynków magazynowych takich jak Rzeszów czy Bydgoszcz. Prognozowany jest dalszy wzrost popytu na powierzchnie magazynowe, wynikający m.in. z ekspansji najemców z branży e-commerce.

Rynek biurowy

Od początku roku deweloperzy ukończyli 453,8 tys. mkw. biur. Całkowita podaż na dziewięciu głównych rynkach w Polsce na koniec trzeciego kwartału osiągnęła poziom 7,4 mln mkw.

W trzecim kwartale do użytku oddano łącznie 134 tys. mkw. biur. Dwie trzecie nowej podaży zostało ukończone w Warszawie, natomiast wśród miast regionalnych najwyższy wzrost zasobów odnotował rynek wrocławski. Największa aktywność budowlana nadal utrzymuje się w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Trójmieście, gdzie łącznie w fazie realizacji znajduje się 1 mln mkw. powierzchni biurowej.

Całkowity wolumen transakcji zawartych od początku 2015 r. wyniósł 977 tys. mkw. (32% wzrost rok do roku), z czego 367,8 tys. mkw. zostało wynajęte w trzecim kwartale. Bazowe i efektywne stawki czynszu pozostały stabilne. Przeciętne czynsze bazowe w Warszawie kształtowały się od 11 do 24 euro miesięcznie za 1 metr kwadratowy, natomiast w miastach regionalnych między 10 a 16,5 euro.

Obecnie w budowie znajduje się 1,2 mln mkw. powierzchni biurowej, z czego 275 tys. mkw. ma być ukończone jeszcze w tym roku. W czwartym kwartale najwyższy wzrost zasobów odnotuje Warszawa (ok. 100 tys. mkw.) oraz Kraków (80 tys. mkw.).

Colliers podkreśla, że na rynku utrzymuje się trend relokacji do nowych budynków biurowych. W efekcie obserwujemy rosnącą ilość wolnej powierzchni w starszych obiektach zarówno w Warszawie, jak i miastach regionalnych.

 

Rynek handlowy

 

W trzecim kwartale 2015 r. w Polsce oddano do użytku centra handlowe o łącznej powierzchni najmu ok. 103,3 tys. mkw. Tym samym całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej wzrosły do poziomu ok. 10,6 mln mkw. Ukończone rozbudowy stanowiły aż 33% nowo oddanej do użytku powierzchni handlowej.

 

Na koniec trzeciego kwartału w budowie znajdowało się łącznie ok. 760,7 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej, z czego ukończenie blisko połowy (45%) planowane jest do końca tego roku. Rozbudowy projektów istniejących stanowią obecnie zaledwie 11% powierzchni w budowie.

 

Ponad połowa (58%) nowo powstającej podaży centrów handlowych zlokalizowana jest w największych polskich aglomeracjach. W miastach najmniejszych (o populacji poniżej 100 tys. mieszkańców) znajduje się 29% podaży w budowie. Największe nowo powstające centra handlowe to Posnania, Wroclavia oraz Galeria Północna, której budowa na terenie warszawskiej dzielnicy Białołęka rozpoczęła się w minionym kwartale.