komentarze, opinie, gospodarka

Mieszkania komunalne – jak je zdobyć?

Nie ma jednolitych przepisów dotyczących przyznawania lokali komunalnych. To, komu przypadnie mieszkanie, ustala gmina.

Kryteria te są jednak do siebie zbliżone w całej Polsce.
Najważniejszym z nich jest kryterium dochodowe, które ustala się na podstawie najniższej emerytury, czyli obecnie kwoty około 850 złotych. Zarobki osób ubiegających się o mieszkanie nie mogą przekraczać 160% powyższej kwoty.

Ponadto osoba ubiegająca się o przyznanie mieszkania komunalnego nie może posiadać własnego lokalu.