Informacje dnia

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w pierwszym kwartale 2022 roku

markus-spiske-484245-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w pierwszym kwartale 2022 roku.

Jest to komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2022 r.

Jak czytamy w raporcie GUS, w związku z art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 545 oraz z 2015 r. poz. 1169) ogłasza się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2022 r. w stosunku do IV kwartału 2021 r. wzrosły o 3,4 %.