Informacje dnia

Coraz trudniej o zatrudnienie w województwie warmińsko-mazurskim

Mat.-prasowe-30
Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim należy do trudnych. Jak wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, w tym regionie obserwujemy redukcję liczby zgłaszanych wolnych miejsc pracy i rosnącą liczbę zgłoszeń zwolnień grupowych. Na regionalny rynek pracy wpływają także zmiany w obszarze demografii. W ciągu ostatnich 22 lat populacja województwa zmniejszyła się o 61,1 tys. osób. Spadek liczby mieszkańców był spowodowany ubytkiem migracyjnym ludności, a w ostatnich latach również niekorzystnymi tendencjami w liczbie urodzeń i zgonów. Gdzie szukać pracy? Czy trudno o zatrudnienie?

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie w okresie pierwszego półrocza 2023 r. wyniosło 134,7 tys. osób, co oznacza spadek w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem o 4,0 tys. osób, tj. o 2,9%. W skali roku przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się m.in. w administrowaniu i działalności wspierającej (o 10,6%), obsłudze rynku nieruchomości (o 6,4%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 5,6%), handlu, naprawie pojazdów samochodowych (o 5,2%) oraz budownictwie (o 3,2%), zwiększyło się natomiast m.in. w zakwaterowaniu i gastronomii (o 4,9%) oraz działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 2,6%).

W pierwszym półroczu ub. roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w regionie wyniosło 5 918,09 zł. W odniesieniu do tego samego okresu sprzed roku odnotowano jego wzrost o 677,58 zł (o 12,9%). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w pierwszym półroczu br. w kraju wyniosło 7 271,88 zł, co oznacza, iż było wyższe o 12,7% (o 819,37 zł).

W tym regionie bez pracy pozostaje 17 tysięcy osób, zaś 496 tys. jest biernych zawodowo. Współczynnik aktywności zawodowej był wyższy dla mężczyzn (62,0%) niż kobiet (45,8%), mieszkańców wsi (55,1%) niż miast (52,5%).

Jak wygląda rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim?

Stopa bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim wyniosła 3 proc. Według stanu na koniec czerwca 2023 r. w województwie warmińsko-mazurskim zarejestrowanych było 38 907 bezrobotnych – o 1 250 osób (o 3,3%) więcej niż na koniec I półrocza 2022 roku oraz o 2 162 osoby (o 5,3%) mniej w odniesieniu do końca 2022 roku. Najwięcej bezrobotnych jest w powiatach:

  • Ełckim

  • Ostródzkim

  • Bartoszyckim

  • Kętrzyńskim.

Ponad 63% wszystkich ofert pracy, którymi dysponowały powiatowe urzędy pracy, skierowanych było do trzech grup zawodów:

  • robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 4 680 ofert pracy (23,2%);

  • pracownicy przy pracach prostych – 4 204 ofert (20,8% ogółu wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej);

  • pracownicy usług osobistych i sprzedawcy – 3 856 oferty (19,1%).

– Te dane pokazują, że nadal trudno o pracowników z wyuczonym fachem takich, jak rzemieślników, jak również osób do pracy fizycznej. Wiele firm poszukuje pracowników za pomocą ogłoszeń w Internecie, jednak najskuteczniejszą metodą dotarcia do osób szukających pracy fizycznej jest reklama w outdoorze. Bardzo trudno ją przeoczyć, jest dostępna cały czas i nie można jej wyłączyć. Istotny jest przekaz ogłoszenia. Ten powinien być prosty. Z jednej strony wyjaśniać, co to za praca, z drugiej zaś mówić o warunkach, na jakie mogą liczyć zatrudnieni – tłumaczy Sylwia Krysik-Myśliwiec, ekspertka firmy OOH.pl, która realizuje kampanie zewnętrzne.

Ekspertka dodaje, że w mniejszych miejscowościach świetnie sprawdzają się reklamy typu billboardy.

Gdzie można znaleźć pracę w województwie warmińsko-mazurskim?

Wg. popularnego portalu z ogłoszeniami o pracę najwięcej ogłoszeń dotyczy pracy stacjonarnej i na pełen etat. Pracodawcy poszukują pracowników średniego szczebla, a także osób do przyuczenia1.

Z innego zaś portalu wynika, że najwięcej ogłoszeń jest w kategorii „produkcja” – ponad 240, a także „praca dodatkowa” -200, sprzedaż – 270, pracownik sklepu – 150 oraz budowa i remonty.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w województwie warmińsko – mazurskim nie ma tak wielu ogłoszeń o pracę, jak w pozostałych województwach.

1 Dane Pracuj.pl

Źródło: Commplace Sp. z o. o. Sp. K.