Inwestycje publiczne

Coraz krótszy okres zadłużenia Polaków

Z raportu AMRON-SARFiN dotyczącego sytuacji drugiego kwartału bieżącego roku wynika umiarkowanie optymistyczny obraz rynku nieruchomości. Oprócz podstawowych danych dotyczących liczby i wartości nowo udzielonych kredytów, w analizie możemy znaleźć dodatkowe informacje na przykład dotyczące struktury nowo udzielonych kredytów ze względu na okres kredytowania. Wnika z danych, że zachodzi powolny, ale coraz bardziej widoczny proces, w którym rośnie liczba kredytów branych na krótszy okres. Mimo wciąż wyraźnie dominujących kredytów zaciąganych na okres 25-35 lat, w badanym okresie ich udział spadł już poniżej 60%. Na takie zmiany zachodzące w strukturze udzielonych kredytów wpływa wiele czynników. Wśród najważniejszych można wymienić: nieustannie restrykcyjną politykę kredytową banków, spadek cen nieruchomości, niższe stopy procentowe i tym samym tańsze kredyty, również wzrost liczby klientów gotówkowych na rynku.


nick
twoja opinia

Komentarz pojawi się po akceptacji administratora