warto wiedzieć

Amanda Spring – Head of Investments Centerscape dla Polski i Republiki Czeskiej

ASAmanda Spring dołączyła do Centerscape, firmy inwestującej w nieruchomości komercyjne na rynku handlowym, jako Head of Investments dla Polski i Czech. Amanada Spring  jest Brytyjką posiadającą kwalifikacje zawodowe biegłego rzeczoznawcy z ponad 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie nieruchomości, z których większość zajmowała się rynkami Europy Środkowej i Wschodniej. Była dyrektorem zarządzającym w Teeslandi OG Europa Środkowa. W zakres jej obowiązków wchodziło ustanawianie funduszu dla Europy środkowej i zarządzanie nim, a także zakładanie biur w całym regionie.

Znakomicie orientuje się w zakresie wszystkich klas aktywów i posiada udokumentowaną wiedzę na temat wielu transakcji nieruchomości komercyjnych na rynku transgranicznym.  Przez pewien czas pracowała również w prywatnej firmie zajmującej się nieruchomościami jako dyrektor dla Europy Wschodniej i przez wiele lat zbierała doświadczenie na rynku rosyjskim na stanowisku dyrektora zarządzającego biura DTZ Moscow.