Obligacje warte 30 mln euro

7HB Reavis to znany deweloper zajmujący się nieruchomościami komercyjnymi zarówno w Europie Środkowej, jak i Wschodniej.

Nieruchomościowy gigant zamknął już swój debiut w emisji obligacji na rynku Słoweńskim. Z jakim wynikiem? HB Reavis poinformowało, że wyemitowało obligacje warte w sumie 30 milionów euro.

Taki wynik oznacza, że w sumie od listopada ubiegłego, 2013 roku, spółce udało się pozyskać w sumie około 63 milionów euro na rynkach kapitałowych.

889 tys. abonentów internetu

W trzecim kwartale 2012 roku sieć Netia obsługiwała 1,67 mln abonentów telefonii stacjonarnej, 889,6 tys. abonentów internetu oraz 72,8 tys. usług telewizyjnych. Spółka odnotowała tylko niewielki spadek przychodów, mimo to w przyszłości spodziewa się satysfakcjonujących wyników dzięki rozwojowi oferty TV oraz rozbudowie sieci dostępowych następnej generacji (NGA).
Przychody Netii za pierwsze dziewięć miesięcy 2012 roku wyniosły 1,602 mld zł, o 34 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i 3 proc. mniej niż w II kw. 2012 roku. Skorygowany zysk EBITDA po 9 miesiącach br. wyniósł 446,6 mln zł, wykazując wzrost o 49 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2011 roku. Skorygowana EBITDA w III kw. br. wyniosła 157,4 mln zł, co oznacza wzrost o 1 proc. w stosunku do II kw. br. Wskaźnik skorygowanej marży EBITDA po 9 miesiącach br. wyniósł 27,9 proc. a w III kw. 2012 roku aż 30,2 proc.
Proces budowy Nowej Netii przebiega zgodnie z naszym ambitnym planem, jesteśmy natomiast rozczarowani pogarszającymi się warunkami rynkowymi w III kw. 2012 r., które skutkowały szybszym tempem utraty bazy klienckiej. W czasie, gdy segment biznesowy zdołał powiększyć swoją bazę kliencką, w segmencie klientów indywidualnych odłączono 55 tys. usług, a spadek bazy klientów był generalnie na poziomie zbliżonym do tego, który dotknął naszego głównego konkurenta. W odróżnieniu od segmentu klientów indywidualnych, segmenty klientów biznesowych – połączone kilka miesięcy temu w jeden rynek Biznes – rozwijały się dobrze, w trudnych warunkach rynkowych. Przychody z tych segmentów stanowiły w III kw. 2012 r. 47 proc. przychodów ogółem i wyniosły 247,3 mln zł – Prezes Zarządu Netii
Zysk EBITDA w III kw. wyniósł 148,4 mln zł a po 9 miesiącach 2012 roku 407,4 mln zł (marża odpowiednio 28,5 proc. i 25,4 proc.). Wpływ na zysk EBITDA za pierwsze 9 miesięcy miały przede wszystkim jednorazowe koszty restrukturyzacji w kwocie 16,5 mln zł. Jednak wypracowane w tym samym czasie synergie w ramach projektu integracyjnego Netii, Dialogu i Crowley’a sięgnęły narastająco 48,1 mln zł. W ujęciu rocznym wartość wszystkich 75 inicjatyw zrealizowanych do końca września br. przyniesie w całym 2013 roku 80 mln zł oszczędności.
• Słabo wykorzystujemy smartfony – obawa przed wysoki rachunkami
Zysk operacyjny po 9 miesiącach 2012 roku wyniósł 44,2 mln zł (w III kw., 27,3 mln zł). Przy wyłączeniu pozycji jednorazowych zysk operacyjny wyniósł 83,4 mln zł po 9 miesiącach i 36,5 mln zł z III kw. 2012 roku.

Ponad 8 mld zł zysku dla NBP

Jak poinformował prezes NBP Marek Belka, Narodowy Bank Polski w 2011 r. osiągnął 8,6 mld zł zysku. Do tak znacznego wzrostu wyniku przyczyniło się osłabienie złotego. Niemal całość zysku trafi do budżetu państwa, a środki te obniżą dług państwa mniej więcej o 0,5 pkt % PKB.  „To ładny wynik. Gdybym nie grzeszył skromnością, to powiedziałbym, że zawdzięczamy go m.in. dobremu zarządzaniu rezerwami walutowymi i oszczędnościom w wydatkach na własne utrzymanie. Oczywiście, w osiągnięciu takiego wyniku pomogła słabość złotego na koniec roku” informuje prezes.

Źródło: Bankier