komentarze, opinie, gospodarka

Znaczny wzrost inwestycji w centra handlowe

escalator-1789797_640Według raportu Savills  inwestorzy z europejskiego sektora powierzchni handlowych kierują swoje zainteresowanie na rynki europejskie zlokalizowane poza głównym nurtem.  Mimo ogólnego spadku całkowitego obrotu na dwóch największych rynkach, odpowiednio w Wielkiej Brytanii (-18%) i Niemczech (-46%), w tym samym okresie europejskie rynki spoza głównego nurtu odnotowały znaczny wzrost inwestycji w powierzchnie handlowe. Rynki te to: Irlandia (223% do 1,46 mld euro); Polska (126% do 1,4 mld euro) oraz Włochy (119% do 1,8 mld euro).

Savills odnotował także, iż polaryzacja pomiędzy lokalizacjami segmentu prime i drugorzędnymi lokalizacjami staje się coraz bardziej znamienną cechą europejskiego rynku powierzchni handlowych. Przykładowo, popyt na najlepsze powierzchnie znalazł odzwierciedlenie w wyższych czynszach (rdr) głównie za sprawą lokalizacji na głównych ulicach handlowych (high street, dalej „HS”) i w centrach handlowych (CH), zwłaszcza w miastach, w których międzynarodowe sieci detaliczne zwiększają swoją obecność, takich jak Bruksela (8% HS), Kopenhaga (11% CH, 5% HS), Amsterdam (2% HS), Sztokholm (2% HS) i alternatywnych lokalizacji, gdzie czynsze najmu powierzchni handlowych jeszcze nie zdążyły powrócić do dawnego poziomu, takich jak Ateny (12% HS) czy Dublin (3% HS).

Średnie stopy zwrotu dla najlepszych lokali przy głównych ulicach handlowych na rynkach objętych raportem Savills osiągnął rekordowo niski poziom 4% w trzecim kwartale 2016 roku, 16 pkt bazowych mniej niż w trzecim kwartale roku 2015. Najniższe stopy zwrotu odnotowano w Londynie (2,9%) i Paryżu (2,75%). Największy roczny spadek stóp odnotowano w Mediolanie (-75 pkt bazowych) i Kolonii (-50 pkt bazowych), podczas gdy prawie na wszystkich rynkach stopy zwrotu są na rekordowo niskim poziomie.

.