rynek nieruchomości zabytkowych na sprzedaż

WGN sprzedaje zabytkowy zamek we Wschowie

2800-1lWGN posiada w swojej ofercie niezwykły zamek zlokalizowany w woj. lubuskim. Całość zamku zlokalizowana jest na działce o powierzchni 0,1482 ha z prawem użytkowania wieczystego.
Ta wspaniała nieruchomość komercyjna została zbudowana za panowania Kazimierza Wielkiego, w miejscu gdzie dawniej znajdował się gród. Zamek stanął na wschód od miasta, na wzniesieniu terenowym.
W skład nieruchomości wchodzą zabudowania zamku oraz sąsiadująca z nim posesja zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym o pow. ok. 500 m2. Budynek zaadoptowany został na cele mieszkaniowe. Całkowita powierzchnia wszystkich zabudowań to ponad 2 500 m2; w tym pow. użytkowa budynków zamku to 2 028 m2, (300 m2 części prywatnej z możliwością adaptacji na cele komercyjne).
Zamek we Wschowie to nieruchomość o ogromnym potencjale inwestycyjnym i komercyjnym.