Konferencje

Webinar: „Adaptacja do zmian klimatu w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko”

alexander-abero-OypnYfdiQgg-unsplash
Już niebawem odbędzie się webinar pt. „Adaptacja do zmian klimatu w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko”.

Webinar poprowadzi dr Agnieszka Kuśmierz. Odbędzie się on w formule online, w dniu 29 czerwca 2022 r. o godz. 10.00. Wydarzenie ma na celu przybliżyć i pogłębić tematykę uwzględnienia adaptacji do zmian klimatu w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.
Spotkanie będzie miało na celu prezentację wiedzy zawartej w podręczniku „Zmiany klimatu i adaptacja do zmian klimatu w ocenach oddziaływania na środowisko”, opracowanym w ramach projektu Klimada 2.0.