Inwestycje publiczne

TVN sięga po ogromnie pieniądze

Zarząd TVN zamierza sprzedać emisję obligacji o wartości 485 mln euro,  rekomenduje również wypłatę 0,72 zł lub 0,59 zł dywidendy na akcję w zależności od przebiegu procesu refinansowania długu – podała spółka w komunikacie. Dodano, że spółka nie zamierza wypłacać kolejnej dywidendy przed rokiem 2015. Wiceprezes TVN John Driscoll za powiedział, że emisja obligacji jest częścią szerszej strategii grupy ukierunkowanej na optymalizację struktury kapitałowej, obniżenie kosztów finansowych przy jednoczesnym wydłużeniu okresu zapadalności długu. TVN wypłaci 0,72 zł dywidendy na akcję, jeśli zrealizuje proces refinansowania obligacji Senior Notes zapadalnych w 2017 roku przed datą walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Natomiast jeśli proces refinansowania obligacji Senior Notes zakończy się po dacie walnego to dywidenda wyniesie 0,59 zł na jedną akcję. W przypadku dywidendy na poziomie 0,72 zł na akcję dzień jej wypłaty zaproponowano na 9 grudnia, zaś w przypadku poziomu 0,59 zł na akcję na 8 maja. „Korzystamy ze sprzyjającej sytuacji na rynku obligacji i zamierzamy sprzedać emisję obligacji o wartości 485 mln euro. Środki zostaną przeznaczone na spłatę obecnych obligacji zapadających w 2017 r. Nasza oferta jest częścią szerszej strategii Grupy TVN ukierunkowanej na optymalizację struktury kapitałowej, obniżenie kosztów finansowych przy jednoczesnym wydłużeniu okresu zapadalności długu” – powiedział cytowany w komunikacie prasowym John Driscoll, wiceprezes TVN.
„Jako część tej strategii, zakładając udane refinansowanie, zarząd spółki zaproponował dywidendę w wysokości 0,72 zł na akcję płatną w grudniu br., natomiast nie przewiduje wypłaty kolejnej dywidendy przed rokiem 2015” – dodał. We wtorek TVN poinformował, że wyemituje obligacje Senior Notes o wartości 450-500 mln euro z terminem zapadalności w 2020 roku w celu refinansowania w całości obligacji Senior Notes z terminem zapadalności w 2017 roku. Obligacje nowej emisji będą oprocentowane od 6 proc. do 7,25 proc. w skali roku. W komunikacie podano, że cena emisyjna obligacji nowej emisji zostanie ustalona w drodze budowania księgi popytu wśród potencjalnych inwestorów w ramach oferty prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych.


nick
twoja opinia

Komentarz pojawi się po akceptacji administratora