Informacje dnia

Rynek najmu większy i bardziej aktywny. Kto jest najemcą?

kim_jest_najemca_2_
Firma badawcza SW Research przeprowadziła badanie na zlecenie Cushman & Wakefield.

Badanie wykonano na reprezentatywnej próbie mieszkańców największych polskich miast. Wyniki jasno pokazują, że rynek najmu jest dużo większy i zdecydowanie bardziej aktywny niż wskazywałyby na to oficjalne statystki.Ankietowanymi byli mieszkańcy sześciu największych miast w Polsce. Z badań wynika, że 18% najmuje mieszkanie lub dom (567 na 3078 ankietowanych). 37% respondentów najmujących mieszkanie stanowią pary bez dzieci, po 21% przypada na pary z dziećmi i singli, osoby posiadające współlokatora stanowią 13%, a 8% stanowią samotni rodzice mieszkający z jednym lub większą liczbą dzieci.