Gospodarka

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w pierwszym kwartale 2020 roku

markus-spiske-484245-unsplash
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w pierwszym kwartale 2020 roku.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport nt ruchu granicznego oraz wydatków cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w pierwszym kwartale 2020 roku.
Jak czytamy w raporcie GUS, w I kwartale 2020 r. odnotowano spadek ruchu granicznego w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku – cudzoziemców o 11,7%, Polaków o 10,7%.

Szacunkowe wartości towarów i usług zakupionych w tym okresie przez cudzoziemców w Polsce oraz towarów i usług zakupionych przez Polaków za granicą były mniejsze niż w I kwartale 2019 r. odpowiednio o 10,6% i 8,4% – podsumowują eksperci GUS.