Informacje dnia

Raport: Mienie gmin i powiatów w latach 2015-2017

rawpixel-580218-unsplash
Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Statystyczny we Wrocławiu opracowali raport nt mienia gmin i powiatów w latach 2015-2017. Raport ten wydawany jest co 3 lata.

W syntezie raportu GUS czytamy, że powierzchnia gruntów gminnych w Polsce, w końcu 2017 r. wynosiła 1 041, tys. ha, co stanowiło 3,3% powierzchni Polski. Najwięcej gruntów pozostających własnością gminy w odniesieniu do ogólnej powierzchni
województwa znajdowało się w województwach: śląskim – 6,0%, dolnośląskim i podkarpackim po 5,7%.
W województwach: pomorskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim gminy posiadały największy udział gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości w odniesieniu do ogólnej powierzchni gruntów gminnych, odpowiednio: 85,4%, 85,0% i 84,8%. Powiaty, w których udział gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu
nieruchomości w odniesieniu do ogólnej powierzchni gruntów gminnych był największy to: suwalski w województwie podlaskim – 98,2%, zamojski w województwie lubelskim – 98,0% i ostrołęcki w województwie mazowieckim – 97,9%.
Powierzchnia lasów gminnych Polski w 2017 r. wynosiła 84,2 tys. ha.

Pełny raport został opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.