Informacje dnia

Pracownicze Plany Kapitałowe poprawią sytuację polskich podatników?

okularyRząd opracował rozwiązanie, które w sposób systemowy ma przyczynić się do wzrostu oszczędności polskich podatników.

Rząd przygotował projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). W ramach PPK z wynagrodzeń pracowniczych pobierany ma być niewielki procent pieniędzy. Pracodawca miałby przekazywać co najmniej 1,5 procent podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe. Państwo dopłacałoby również część w postaci premii. Co istotne, wpłaty na PPK miałyby być dobrowolne.
W chwili obecnej projekt jest konsultowany.