Z życia spółek

Polski Holding Nieruchomości z sukcesem przeprowadził pierwszą emisję 4-letnich obligacji

biznesman1
Polski Holding Nieruchomości z sukcesem przeprowadził pierwszą emisję 4-letnich obligacji, których łączna wartość nominalna wynosi 160 mln PLN.

Obligacje są emitowane w ramach ustanowionego przez PHN w kwietniu br. programu emisji obligacji. Pozyskane środki spółka przeznaczy na realizację programu inwestycyjnego.

Obligacje serii A, każda o wartości nominalnej wynoszącej 1.000 PLN, są obligacjami niezabezpieczonymi, z terminem wykupu przypadającym w czerwcu 2023 r. Są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 2,4 proc.

Dla Polskiego Holdingu Nieruchomości jest to pierwsza emisja obligacji korporacyjnych.