Gospodarka

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-listopad 2020 roku

ibrahim-rifath-789914-unsplash

GUS opublikował informację nt obrotów towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-listopad 2020 roku.

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń – listopad ub. r. wyniosły w cenach bieżących 960,8 mld PLN w eksporcie oraz 909,8 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 51,0 mld PLN, w analogicznym okresie 2019 roku wyniosło 5,6 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku eksport wzrósł o 1,5%, a import spadł o 3,3% – raportuje Główny Urząd Statystyczny.