rynek terenów inwestycyjnych na sprzedaż

Leśnictwo w 2022 roku wg GUS

austin-smart-70350-unsplash

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował krótki raport nt leśnictwa w 2022 roku.

Jak podaje GUS, według stanu w dniu 31 grudnia 2022 r., powierzchnia gruntów leśnych wynosiła 9476,9 tys. ha. Lasy zajmowały obszar 9274,8 tys. ha i stanowiły 29,7% powierzchni kraju. W ubiegłym roku wykonano odnowienia lasów na powierzchni 65,5 tys. ha, natomiast zalesienia objęły obszar 0,5 tys. ha. W 2022 r., w stosunku do roku poprzedniego, odnotowano wzrost (o 5,7%) pozyskania drewna ogółem do poziomu 44646,7 tys. m3, w tym grubizny (o 4,9%) do 42702,8 tys. m3.
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Źródło: GUS.