komentarze, opinie, gospodarka

Lepsze najstroje na rynkach nieruchomości komercyjnych

Tarrant Parsons. RICS. London. United Kingdom.

Tarrant Parsons. RICS. London. United Kingdom.

Wiele spośród negatywnych założeń dotyczących gospodarki strefy euro do końca 2016 r. i w roku bieżącym, wynikających z niepewności politycznej wywołanej Brexitem oraz wyborami w Holandii i Francji, nie sprawdziło się – wynika z najnowszej analizy RICS. Zbyt ostrożne prognozy okazały się całkowicie chybione, czego dowodem jest wskaźnik CITI Surprise Index dla strefy euro (oddający wahania pomiędzy oczekiwanymi danymi gospodarczymi o wysokiej częstotliwości a rzeczywistymi wynikami gospodarki), który przekroczył +40 w każdym miesiącu, począwszy od października minionego roku.

Analityk RICS, Tarrant Parsons, komentując perspektywy gospodarcze dla Europy, mówi:

„Pozytywnemu wydźwiękowi danych gospodarczych w Europie towarzyszyła poprawa zaufania w sektorze nieruchomości komercyjnych, co potwierdzają wyniki RICS Global Commercial Property Monitor. Rzeczywiście, od roku 2015 europejskie rynki konsekwentnie osiągają na powrót jedne z najbardziej pozytywnych wyników na świecie, w tym również w zakresie wskaźników nastrojów najemców i inwestorów. Najnowsze dane dotyczące zapytań inwestycyjnych w całym bloku wskazują na roczny wzrost wartości kapitałowych o ok. 5% w pierwszych trzech kwartałach”.

Równolegle do mocnego popytu wewnętrznego, w ostatnich miesiącach nastąpiło pewne ożywienie w globalnym handlu. W ujęciu rocznym wzrost obrotów w handlu światowym przyspieszył w marcu do 5,6% i był to najszybszy wzrost od 2011 r. Dla strefy euro, będącej znaczącym eksporterem netto towarów i usług, trwałe ożywienie w globalnym wzroście powinno przynieść korzyści jako całości. Na poprawie sytuacji w globalnym handlu w szczególności powinny znacząco skorzystać Niemcy. Z 23% udziałem niemieckiego sektora produkcji w światowej gospodarce (w porównaniu z 12% dla USA i 10% w Wielkiej Brytanii), w 2016 r. kraj ten osiągnął nadwyżkę handlową w wysokości 253 mld EUR.