Z życia spółek

HB Reavis z nowymi osobami w zarządzie wykonawczym

5deee6bd0bd286f72b70fdeaeecfc922
Do zarządu wykonawczego HB Reavis dołączyło dwóch nowych członków. Obecna struktura zarządu podkreśla koncentrację firmy na realizacji projektów na kluczowych rynkach, a jednocześnie dążenie do wypełnienia założeń strategii, zgodnie z którą HB Reavis to międzynarodowy dostawca przestrzeni pracy pierwszego wyboru.

Pierwszym z nowo powołanych członków zarządu jest Marcel Sedlak, obecnie prezes zarządu HB Reavis w Niemczech – spółki, którą rozwijał od pięciu lat wraz z zakupem pierwszego projektu – DSTRCT.Berlin, obecnie już ukończonego, a także kolejnymi akwizycjami, jak niedawno ogłoszony PLTFRM.Berlin.
Do zarządu wykonawczego dołącza też Steven Skinner, który z HB Reavis jest związany od 2017 roku – początkowo jako Transactional Director odpowiedzialny za rozwój firmy w Wielkiej Brytanii i nadzorujący jej aktywność w obszarze akwizycji, wynajmu, finansów, zarządzania aktywami oraz marketingu. Dodatkowo, w ramach zarządu HB Reavis Steven będzie nadzorował działalność firmy w obszarze rozwoju i projektowania usług we wszystkich krajach, w których jest obecna.