Informacje dnia

GUS: Liczba przedsiębiorstw niefinansowych wzrosła o 2,3% r/r.

ben-rosett-10614-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport: „Przedsiębiorstwa niefinansowe według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2020 roku”.

Jak podają eksperci GUS, liczba przedsiębiorstw niefinansowych wzrosła o 2,3% rok do roku, kształtując się w 2020 roku na poziomie 2 261,9 tys. podmiotów. W zbiorowości tej dominowały mikroprzedsiębiorstwa. Najliczniejszą grupą w zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych pozostały jednostki handlowe. Blisko 1/5 przedsiębiorstw niefinansowych miała swoją siedzibę w województwie mazowieckim.
Jak podsumowuje w swoim raporcie GUS, w 2020 r. w Polsce działało o 2,3% więcej przedsiębiorstw niefinansowych niż w roku 2019 oraz o 31,0% więcej niż w roku 2010. Jednostki mikro (podmioty o liczbie pracujących do 9 osób) stanowiły 97,0% całej zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych i w stosunku do roku 2019 ich liczebność zwiększyła się o 2,3%.