Z życia spółek

Grupa Polnord wypracowała 84,3 mln zł przychodów ze sprzedaży

DeathtoStock_Wired3
W okresie styczeń – marzec 2018 r. Grupa Polnord wypracowała 84,3 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 12,9 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Polnord SA to firma z ponad 40-letnim doświadczeniem w działalności deweloperskiej, inwestycyjnej i budowlanej, od 1999 r. notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Polnord potroił (ze 109 do 323) liczbę lokali rozpoznanych w wyniku finansowym I kwartału 2018 r. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w I kwartale 2018 r. 12,4 mln zł, a zysk netto ukształtował się na poziomie 3,3 mln zł.

Wyniki finansowe I kwartału br. pokazują, że założenia naszej strategii, w oparciu o które od ponad dwóch lat restrukturyzujemy Spółkę, przynoszą rzeczywiste efekty. Sukcesywnie poprawiamy dane sprzedażowe, które zaczęły być widoczne w prezentowanych obecnie wynikach finansowych. Realizując w latach 2015-2017 proces urealnienia naszego banku ziemi uwolniliśmy grunty pod budownictwo mieszkaniowe. Gdybyśmy tego nie zrobili, prowadzenie na nich projektów deweloperskich byłoby nieopłacalne. Z powodu tych historycznych zaszłości, analizując aktualny standing finansowy Polnordu i jego perspektywy, musimy patrzeć nie na rachunek wyników, lecz na realizowany przez nas cash flow. Mocne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej pozwoliły nam w I kwartale 2018 r. wypracować w tym obszarze 6,4 mln zł gotówki wobec jej blisko milionowego deficytu w tym samym okresie przed rokiem” – skomentował Dariusz Krawczyk, Prezes Zarządu Polnord SA.