Z życia spółek

Firma Nexity Polska ubiega się o certyfikat BREEAM dla swoich nieruchomości

g-crescoli-365895-unsplashFirma Nexity Polska ubiega się o certyfikat BREEAM dla swoich nieruchomości.

Spółka Nexity Polska rozpoczęła realizację dwóch budynków, które ubiegają się o certyfikat BREEAM. Ten system certyfikacji wspiera rozwiązania w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla, wydajności, wpływu na zdrowie, społeczeństwo i środowisko, recyklingu oraz transparentności i raportowania. Nexity Polska funkcjonuje w oparciu o politykę zarządzania uwzględniającą wszystkie te aspekty na wszystkich poziomach działalności firmy.
Procesem certyfikacji zarządza BRE – organizacja non-profit z ponad 100-letnim zapleczem naukowo-badawczym w budownictwie.

Dbając o środowisko naturalne wprowadzamy na naszych inwestycjach rozwiązania ekologiczne, takie jak: ogrody deszczowe, stojaki rowerowe czy stacje ładowania samochodów elektrycznych. W 2022 oku uzyskaliśmy certyfikaty ISO w zakresie Systemu Zarządzania Środowiskiem oraz Systemu Zarządzania BHP. W tym roku rozpoczęliśmy realizację pierwszych dwóch budynków, które ubiegają się o certyfikat BREEAM — powiedział Rafał Winkiel, Dyrektor Techniczny w Nexity Polska.