Informacje dnia

Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2017 roku – raport

notesJak czytamy w syntezie raportu Głównego Urzędu Statystycznego (Departamentu Przedsiębiorstw), w 2017 r. w 2 077,0 tys. przedsiębiorstw niefinansowych pracowało 9 860,3 tys. osób, a liczba przedsiębiorstw niefinansowych na 1000 mieszkańców ukształtowała się na poziomie 54,1 jednostki.
Jeśli chodzi o miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 zatrudnionego w przedsiębiorstwach niefinansowych, to wyniosło ono 4 454 zł. Należy zaznaczyć, że wynagrodzenie było zróżnicowane ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: w jednostkach mikro wyniosło 2 822 zł, w małych i średnich 3 829 zł, a w dużych 5 301 zł.
Najwyższe miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 zatrudnionego zaobserwowano w województwach mazowieckim, dolnośląskim i śląskim, a najniższe w warmińsko-mazurskim, podkarpackim i podlaskim.