Z życia spółek

Deweloper Victoria Dom zaprezentował wstępne dane skonsolidowane za 2022 r.

Metro Art
Deweloper Victoria Dom zaprezentował wstępne dane skonsolidowane za 2022 r.

Deweloper Victoria Dom przedstawił wstępne dane skonsolidowane za 2022 r., zgodnie z którymi w tym okresie firma osiągnęła bardzo dobre wyniki. Grupa wypracowała 538,7 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza około 5% wzrost w porównaniu do poprzedniego dotychczas najlepszego pod tym względem roku. Deweloper szacuje, że wypracował jednocześnie 77,6 mln zł zysku netto. Ostateczne wartości na podstawie zaudytowanych danych zostaną zaprezentowane w połowie maja br.
Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za 2022 r., którego publikację zaplanowano na 12 maja 2023 r.

Rok 2022 był okresem olbrzymich wyznań zarówno rynkowych jak i operacyjnych. Znaczne ochłodzenie popytu począwszy od 2 kwartału ubiegłego roku oraz problemy związane z dostępnością materiałów budowlanych i wysokich kosztów generalnego wykonawstwa stwarzały duże problemy. Wobec takiej sytuacji jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych wyników w bardzo trudnym 2022 r. Konsekwentnie utrzymujemy bardzo dobrą kondycję finansową, pozwalającą nam z optymizmem patrzyć w przyszłość. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami planujemy w tym roku rozpocząć i systematycznie wprowadzać do sprzedaży kolejne projekty na obsługiwanym już rynku warszawskim i krakowskim – powiedział Waldemar Wasiluk, Wiceprezes Zarządu Victoria Dom.