komentarze, opinie, gospodarka

Deregulacja zawodu pośrednika

Dnia 9 lipca 2013 roku podpisana została ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie części zawodów. Ma ona na celu redukcję ograniczeń, przed którymi stają osoby zainteresowane wykonywaniem danego zawodu. Ustawa ta wprowadza deregulacje w zawodzie pośrednika w obrocie nieruchomościami. Zniesiony będzie obowiązek posiadania przez pośredników wykształcenia wyższego i posiadania studiów podyplomowych. Wycofana będzie również obowiązkowa do tej pory półroczna praktyka zawodowa. Spowodowało to spore kontrowersje wśród pośredników posiadających licencję.

Nowe zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.