Z życia spółek

Bank Pocztowy podpisał umowę z MoneyGram na kolejne 5 lat współpracy w zakresie obsługi przekazów pieniężnych

Bank Pocztowy z zewnatrz

Bank Pocztowy podpisał umowę z MoneyGram na kolejne 5 lat współpracy w zakresie obsługi przekazów pieniężnych.

Z usługi mogą korzystać osoby fizyczne, które chcą nadać za granicę lub odebrać w Polsce przekaz. Nie muszą być przy tym klientami Banku Pocztowego. Przekazy do ponad 200 krajów poprzez MoneyGram można zrealizować w sieci Banku Pocztowego oraz placówkach pocztowych zlokalizowanych na terenie kraju, w sumie w ponad 4700 punktach. To największa taka sieć umożliwiająca przekazy MoneyGram w Polsce. Już na początku przyszłego roku Bank umożliwi swoim Klientom posiadającym rachunek w Banku Pocztowym nadawanie oraz odbieranie przekazów pieniężnych w swojej bankowości internetowej.

 

– Przekazy pieniężne to udogodnienie dla tych osób, które nie posiadają rachunków bankowych w zagranicznych bankach lub walutowych w Polsce. Dzięki współpracy z MoneyGram ułatwiamy Polakom oraz cudzoziemcom pracującym i przebywającym w Polsce wysyłanie pieniędzy do ich rodzin czy odbiór środków pieniężnych. Od kilkunastu miesięcy obserwujemy wzrost w zakresie wysyłki przekazów pieniężnych. Szczególnie jest to widoczne w okresach świątecznych. W sumie rocznie realizujemy około 500 tysięcy przekazów o wartości około 600 mln złotych – komentuje Alicja Sierakowska, Dyrektor Departamentu Bankowości Instytucjonalnej Banku Pocztowego.

– Wieloletnie partnerstwo między Bankiem Pocztowym i MoneyGram pozwala Polakom z całego świata wspierać finansowo rodziny mieszkające w Polsce – szybko, z partnerami godnymi zaufania i za racjonalną opłatą. W roku 2021 ponownie wzrosła średnia transakcja wysyłana do Polski, co obrazuje poprawiającą się sytuację polskich emigrantów, a Bank Pocztowy i Poczta Polska gwarantują dostępność gotówki w najszerszej sieci placówek w Polsce. Wzrost gospodarczy Polski w ostatnich latach spowodował duży napływ migrantów, głównie z Wspólnoty Niepodległych Państw. Korzystają oni szeroko z oferowanej usługi, a już od stycznia 2022 kwota jednorazowej transakcji wzrosła do 20 000 zł, co przyczyni się do dalszego wzrostu rynku. MoneyGram od lat inwestuje w polski rynek i posiada tu m. in. największe na świecie centrum operacyjne wspierające globalną sieć placówek MoneyGram – powiedział Zbigniew Furmańczak, Dyrektor Sprzedaży MoneyGram na Europę Wschodnią, Kraje Bałtyckie, Rosję i WNP.