Informacje dnia

Wyniki finansowe przedsiębiorstw w 1 kwartale 2024 roku wg GUS

adeolu-eletu-38649-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport pt. „Wyniki finansowe przedsiębiorstw w 1 kwartale 2024 roku”.

Jak czytamy w raporcie GUS, w I kwartale 2024 roku przychody ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 1 272,4 mld zł. Natomiast koszty ich uzyskania 1 223,6 mld zł. Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 37,0 mld zł.

Główny Urząd Statystyczny informuje, że w badanej w I kwartale 2024 roku populacji 17 282 przedsiębiorstw prowadzących księgi rachunkowe, największą liczebnie grupę (77,7%) stanowiły jednostki średnie, tj. o liczbie pracujących 50–249 osób, a jednostki duże (250 i więcej pracujących) – 22,3%. Według stanu na 31 marca 2024 roku w przedsiębiorstwach objętych badaniem pracowało 4 834,3 tys. osób. Podmioty duże były miejscem pracy dla 69,9% ogółu pracujących, średnie – 30,1%. W przeciętnym badanym podmiocie prowadzącym księgi rachunkowe według stanu na koniec marca 2024 roku pracowało 280 osób, w podmiocie dużym – 874 osoby, średnim – 109 osób.

Dotyczy wszystkich sekcji PKD’2007 objętych badaniem według zestawu danych F-01/I-01 (opis metodologii na str. 3).

Źródło: GUS.