Gospodarka

Raport Assay Index: Aktywni inwestorzy działają zachowawczo

franck-veschi-628397-unsplash
Grupa Assay, spółka zajmująca się inwestycjami w przyszłość polskich start-upów, po tym jak zbadała inwestycyjną gotowość wszystkich Polaków, postanowiła się przyjrzeć zwyczajom inwestycyjnym tzw. aktywnych oraz potencjalnych polskich inwestorów. Druga część badania Assay Index przynosi odpowiedź na pytanie, w jakie instrumenty finansowe najchętniej inwestują bądź zainwestowaliby w niedalekiej przyszłości oraz jakie mają nadzieje i obawy związane z decyzjami inwestycyjnymi.

Jak wynika z badania „Assay Index”, przeprowadzonego na zlecenie Grupy Assay przez Maison&Partners, aktywni inwestorzy posiadają znacznie większe oszczędności niż statystyczny Kowalski. Ponad połowa z nich dysponuje wolnymi środkami w kwocie ponad 30 tys. złotych – wśród ogółu Polaków to 18%. Kwotę ponad 100 tys. złotych posiada zaś 14% aktywnych inwestorów.
Co oczywiste, osoby te mają zainwestowane wyższe kwoty niż przeciętni Polacy – prawie połowa z nich (49%) zainwestowała ponad 30 000 zł, w tym 15% ma inwestycje w granicy 50-100 tys. zł, a 17% ponad 100 tys. zł.
Wśród aktywnych inwestorów najbardziej popularnym produktem finansowym są… pasywne lokaty (60%) oraz fundusze inwestycyjne (50%). Popularnością – szczególnie wśród młodszych inwestorów – cieszą się także akcje (45%) i obligacje (34%).
Na korzystanie z nowoczesnych produktów inwestycyjnych, takich jak Alternatywne Spółki Inwestycyjne, wskazało 9% aktywnych inwestorów. Z kolei aż jeden na trzech badanych spośród grupy, która nie miała dotąd bezpośrednich doświadczeń z ASI, słyszał o tym instrumencie finansowym.
Jeden na trzech aktywnych inwestorów jest zwolennikiem samodzielnego inwestowania bez pomocy doradców. Ponad połowę mniejszą grupę stanowią osoby, które inwestują wyłącznie przy pomocy doradcy (14%). Najwięcej jest jednak tych, którzy mają zarówno doświadczenie z samodzielnym inwestowaniem, jak i przy wsparciu doradców inwestycyjnych (55%).

 

Źródło: Grupa Assay.