Z życia spółek

MVGM podwoiło portfel nieruchomości PRS w Polsce i reorganizuje struktury

4f895e78b63e6ba3eba2bd2162e48b8c

MVGM z portfelem ponad 1,5 mln mkw. powierzchni jest jednym z trzech największych zarządców nieruchomości w Polsce.

Po intensywnych trzech kwartałach tego roku, które przyniosły MVGM podwojenie portfela PRS w Polsce oraz wzmocnienie pozycji na rynku biurowym, firma zdecydowała się na reorganizację struktury.
Leszek Sybura objął stanowisko Dyrektora Operacyjnego i odpowiada za sektor biurowy, handlowy oraz nieruchomości logistyczno-magazynowe. Kieruje również działami Technical i Project Management oraz zespołem doradzającym klientom w kwestiach ESG. Dyrektorem Działu Najmu została Małgorzata Słowik, która od roku kierowała w firmie działem najmu nieruchomości handlowych. W nowej roli będzie odpowiedzialna za wynajem w każdym z segmentów rynku nieruchomości, w tym za mieszkania PRS. Z kolei stanowisko Head of Office Property Management & ESG objęła Katarzyna Jaśkiewicz, specjalistka z zakresu zrównoważonego rozwoju i zielonych certyfikacji. Awans przyznano również Martynie Pustuł, która jako Head of Retail Property Management, będzie rozwijała usługi i ofertę skierowaną do właścicieli nieruchomości handlowych.

Źródło: MVGM.