Informacje dnia

Knight Frank: Ceny nieruchomości mieszkaniowych na świecie w ciągu roku wzrosły o 10,2% r/r.

deborah-cortelazzi-615800-unsplash

Firma Knight Frank opublikowała kolejny, kwartalny Global House Price Index – indeks śledzący zmiany cen nieruchomości mieszkaniowych w 56 krajach i regionach na świecie. Jak podają eksperci Knight Frank, ceny nieruchomości mieszkaniowych na świecie w ciągu roku wzrosły o 10,2% r/r.

Biorąc pod uwagę rosnącą inflację, w indeksie uwzględniliśmy procentową zmianę cen nieruchomości w ujęciu nominalnym i realnym (skorygowaną o inflację). Indeks pokazuje procentową zmianę cen na koniec I kwartału 2022 roku w stosunku do końca I kwartału 2021 roku.

Najważniejsze wnioski:

  • Turcja notuje najwyższy wzrost cen, spośród wszystkich śledzonych rynków. W stosunku do końca I kwartału 2021 r., ceny nieruchomości wzrosły o 110%. Procentowy wzrost skorygowany o inflację wyniósł 30,3%.

  • W 46% badanych krajach obserwowaliśmy dwucyfrowe wzrosty cen nieruchomości mieszkaniowych.

  • Globalnie ceny nieruchomości wzrosły o 10,2%.

  • Średni wzrost cen nieruchomości mieszkaniowych w Stanach Zjednoczonych wyniósł 18,6%.

  • W Polsce ceny wzrosły o 12,1%. Procentowy wzrost skorygowany o inflację wyniósł 3,1%.

  • Ceny nieruchomości spadły tylko w Malezji (-0,1%) i Maroku (-7,5%).

 

Źródło: Knight Frank.