Informacje dnia

Inflacja wpłynęła na zmianę podejścia Polaków do lokowania kapitału

Bez tytułu

Aż 49% Polaków deklaruje, że w ostatnim okresie zmieniło swoje podejście do lokowania kapitału – wynika z raportu, który na zlecenie Rodzinnych Inwestycji przygotował Kantar Public. Jako główną tego przyczynę respondenci podają wysoką inflację. Aż 71% ankietowanych posiada natomiast oszczędności, co oznacza wzrost o 7% w stosunku do 2021 roku.
Wg badania, przeprowadzonego przez Kantar Public dla Rodzinnych Inwestycji na reprezentatywnej grupie ponad 1000 Polaków1, niemal połowa ankietowanych przyznaje, że w ciągu ostatnich dwóch lat ich podejście do lokowania kapitału się zmieniło. Najczęściej do zmiany przyznają się osoby z wyższym wykształceniem (54%), respondenci w wieku 25-35 lat (59%) oraz mieszkańcy dużych miast (liczących od 200 do 500 tys. mieszkańców).

Czy w ostatnich dwóch latach tj. od marca 2020 roku Twoje podejście do lokowania kapitału się zmieniło?

Najistotniejszym powodem zmiany podejścia do lokowania kapitału okazała się wysoka inflacja, która była istotna dla 47% respondentów. Ankietowani w znacznie niższym stopniu wskazywali także na inne przyczyny zmiany swego podejścia, takie jak: rosnące stopy procentowe (12%), niepewność związaną z pandemią (8%), poprawę własnej sytuacji materialnej (7%) lub jej pogorszenie (6%), konflikt zbrojny na Ukrainie (7%) czy zmiany cen na rynku nieruchomości czy gruntów (5%). Jedynie 2% Polaków przyznaje, iż nie ma wystarczającej wiedzy, jak inwestować.

Rzeczywiście, obserwujemy, iż inwestorzy zmienili swe podejście do inwestowania: obecnie są dużo ostrożniejsi w podejmowaniu decyzji, a proces ten wydłużył się dwukrotnie – mówi Jakub Węglarski, ekspert Rodzinnych Inwestycji. – Co interesujące, transakcje po takiej dokładnej analizie, często są wyższe niż pierwotnie planowane, czyli jeśli inwestor planował zakup działki za określoną kwotę, ostatecznie decyduje się na ulokowanie wyższego kapitału i kupuje np. większą działkę.

25% osób, które zmieniły swoje podejście do lokowania kapitału, zadeklarowało, iż wcześniej nie myślało o lokowaniu kapitału, jednak teraz planują to zrobić, 18% rozważało wcześniej lokowanie kapitału, jednak porzuciło ten pomysł, a 16% wcześniej lokowało kapitał, jednak z tego zrezygnowało. 23% respondentów, jako przyczynę zmiany podejścia do lokowania kapitału zadeklarowało dokształcenie się w tym zakresie a 7% – skorzystanie z rady eksperta.

Co ciekawe, z osób, które nie zmieniły swego podejścia do lokowania kapitału, aż 51% przyznało, że nie lokowało nigdy kapitału i nie zamierza tego robić, a tylko 31% zadeklarowało, że wcześniej to robiło i zamierza robić to w dalszym ciągu.
Natomiast aż 71% respondentów posiada oszczędności, w postaci pieniędzy, wartościowych przedmiotów czy nieruchomości, rozumianych jako lokata kapitału.

Czy masz oszczędności? Proszę uwzględnić pieniądze, ale także przedmioty czy nieruchomości, które traktujesz jako lokatę kapitału.

W stosunku do badań przeprowadzonych w 2021 roku dla Rodzinnych Inwestycji przez Kantar Public, oznacza to wzrost o 7%. O 8 procent, do 22%, spadł natomiast odsetek osób, które nie posiadają oszczędności.

Mimo utraty wartości pieniądza, która często przekłada się na realnie niższe zarobki, obserwujemy rosnący odsetek osób, które starają się oszczędzać. Niewątpliwie wiąże się to z rosnącą świadomością ekonomiczną Polaków – komentuje Jakub Węglarski, ekspert Rodzinnych Inwestycji. – Jednocześnie, obecnie zwracają baczną uwagę na to, gdzie lokują swój kapitał. Niestabilna sytuacja rynkowa a także inflacja powodują, że najpierw chcą poznać dokładnie wszystkie aspekty danego instrumentu finansowego, a dopiero potem podejmują decyzję.

Źródło: Universe Properties Group Rodzinne Inwestycje.