Inwestycje publiczne

Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w 2022 roku wg GUS

jeff-king-115540-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport pt. „Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w 2022 roku”.

Jak czytamy w raporcie GUS, wielkość nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska w 2022 r. wyniosła ok. 13,9 mld zł (przy 12,4 mld zł w 2021 r.). Z kolei nakłady na środki trwałe na gospodarkę wodną osiągnęły poziom ok. 4,0 mld zł (3,3 mld zł w 2021 r.). W poprzednim, tj. 2022 roku, nakłady na ochronę środowiska i gospodarkę wodną stanowiły odpowiednio 0,45% i 0,13% PKB (odpowiednio 0,47% i 0,12% w 2021 r.).
Główny Urząd Statystyczny podsumowuje, że podobnie jak w latach poprzednich, głównym inwestorem w nakładach na środki trwałe służące ochronie środowiska były przedsiębiorstwa, kolejnym gminy, następnie jednostki budżetowe. Grupą inwestorów o największym udziale nakładów w obszarze gospodarki wodnej były jednostki budżetowe, następnie przedsiębiorstwa i gminy.

Źródło: GUS.


nick
twoja opinia

Komentarz pojawi się po akceptacji administratora