rynek nieruchomości inwestycyjnych na sprzedaż

Codzienność w czasach COVID-19. Jak radzą sobie wspólnoty mieszkaniowe?

concept of housing and relocation. happy family mother father and kids with roof at a  home

Zarządzanie nieruchomościami przenosi się na nowy poziom. Zarówno członkowie wspólnot, jak i ich zarządy wymagają dziś innowacyjnego podejścia, które oszczędzi czas oraz pozwoli na łatwą komunikację, także w formie cyfrowej. Oczekiwania te podyktowane są wieloma czynnikami: zmianą struktury społecznej, tempa życia czy wreszcie pandemii, która skutecznie wymogła zmiany w codziennym funkcjonowaniu.

Inne czasy, inne zarządzanie

Pomimo zniesienia lockdownu związanego z COVID-19, spędzamy w domach więcej czasu niż kiedyś,
co wymusiło nową organizację przestrzeni – mieszkania stały się naszymi prowizorycznymi biurami, miejscami nauki i rozrywki. To z kolei wpływa na inne, prozaiczne kwestie – praca zdalna prowadzi
do wyższych rachunków, choćby za energię czy… ogrzewanie (ten aspekt stanie się dla nas szczególnie istotny jesienią, gdy rozpocznie się sezon grzewczy). Dodatkowo, społeczeństwo, nie będąc pewnym, jak pandemia rozwinie się w kolejnych miesiącach, już przystosowuje pomieszczenia do tego, aby  w razie potrzeby móc spędzić w nim dłuższy czas. Wygląda więc na to, że nasze mieszkania, których liczba systematycznie rośnie (w latach 2011-2019 liczba oddanych do użytku lokali wzrosła o 58%, zaś rok 2019 był pod tym względem rekordowy) [1], będą dla nas ważniejsze niż dotychczas.

Zmiany nastąpiły nie tylko wewnątrz naszych domów, ale także w podejściu do zarządzania nieruchomościami. Utrudnienia w spotkaniu z zarządcą czy brak możliwości zwołania zebrania rocznego dostarczyły wspólnotom wielu wyzwań, dlatego tak istotne stało się zapewnienie ciągłości komunikacji online.

Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że obecne tempo życia sprawia, iż młodzi ludzie, na co dzień funkcjonujący bardzo dynamicznie, nie mają czasu na zaangażowanie w decyzje podejmowane przez wspólnoty mieszkaniowe. Z drugiej zaś strony – pandemia wymusiła ograniczenie spotkań i kontaktów międzyludzkich. Jesteśmy też o wiele bardziej chętni do załatwiania wszelkich spraw dzięki użyciu produktów i usług cyfrowych, co stanowi trend światowy: 74% z nas częściej niż w ubiegłym roku używa aplikacji do usług bankowych lub zarządzania pieniędzmi. O 72% zwiększyła się też liczba osób dokonujących chętniej zakupów online (także w porównaniu do ubiegłego roku).[2] Globalna tendencja zatem (przyspieszona przez pandemię COVID-19) to tworzenie się społeczeństwa cyfrowego – dotyczy
to także Polski.

Odpowiedzią na te wyzwania może być cyfryzacja zarządzania nieruchomościami, tj. przejście do strefy online oraz zapewnienie zarządom wspólnot nowoczesnych narzędzi do pracy, umożliwiających przenoszenie najważniejszych decyzji na platformy digitalowe.

Odpowiedź na potrzeby wspólnot mieszkaniowych

Naprzeciw oczekiwaniom klientów i w odpowiedzi na takie wyzwania, wyszła firma TuMieszkamy. Wprowadziła nowy model biznesowy, opierający się na serwisie online, całodobowej infolinii (Dział Obsługi Mieszkańców), a także dedykowanym zespole 10 specjalistów odpowiedzialnych za obsługę poszczególnych obszarów takich jak np.: techniczne utrzymanie nieruchomości czy księgowość. Prezesom wspólnot mieszkaniowych zaoferowano także nowe narzędzie przeznaczone do komunikacji z firmą – tablet z zainstalowaną aplikacją: Strefa Klienta. Takie rozwiązania stanowią odpowiedź na potrzeby wspólnot mieszkaniowych – zarówno ich zarządów, jak i samych mieszkańców, a także sprawiają, że w dzisiejszych – często niepewnych – czasach mają oni poczucie kontroli i mogą zarządzać nieruchomością, gdziekolwiek są.

 

[1] Raport o stanie mieszkalnictwa, Ministerstwo Rozwoju, marzec 2020 (www.gov.pl)

[2] Źródło: Digital Society Index – Nowe technologie: miłość czy nienawiść, raport Dentsu Aegis Network, czerwiec 2020r.

Źródło: TuMieszkamy.