rynek nieruchomości na wynajem

Bezrobocie w Polsce

Październik przyniósł niewielką poprawę w najważniejszych obszarach gospodarki. Według danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie wyższym niż przed rokiem. Nieco zwiększyła się również sprzedaż detaliczna.Stopa bezrobocia w październiku tego roku wyniosła 12,5 proc. wobec 12,4 proc. we wrześniu – poinformował GUS. W urzędach pracy na koniec października było zarejestrowanych 1 mln 994,9 tys. osób. Na rynku pracy dotychczasowe tendencje nie uległy zmianom. Przy podobnym jak przed rokiem poziomie przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, zaobserwowano niewielki wzrost bezrobocia W październiku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 12,5 procent, w porównaniu do 12,4 procent we wrześniu. Stopa bezrobocia w województwach kształtowała się w granicach od 9,2 procent w wielkopolskim do 19,8 procent w warmińsko-mazurskim. W ujęciu miesięcznym wzrosła ona w większości województw, z wyjątkiem świętokrzyskiego i lubuskiego, oraz lubelskiego i łódzkiego. Największy wzrost obserwowano w województwie warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim i pomorskim. W porównaniu z październikiem ubiegłego roku stopa bezrobocia zwiększyła się we wszystkich województwach, najbardziej w województwie łódzkim (o 1,1 procent.) i warmińsko-mazurskim (o 0,9 procent).Z danych GUS na koniec października tego roku wynika, że do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 264 tys. osób szykujących zatrudnienia, czyli o 8,7 tys. więcej w ujęciu miesiąc do miesiąca i o 38,2 tys. więcej rok do roku – podał też GUS. W końcu października urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 38 tys. osób. Z danych na koniec października br. wynika, że pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 67,5 tys. ofert pracy wobec 82,9 tys. we wrześniu i 54,9 tys. w październiku 2011 roku. Jak wynika z danych na koniec października, 534 zakłady pracy zadeklarowały zwolnienie w najbliższym czasie 37,9 tys. pracowników, w tym 9,8 tys. osób – z sektora publicznego. Przed rokiem było to odpowiednio: 467 zakładów, 30,9 tys. pracowników, w tym 16,4 tys. z sektora publicznego.
GUS poinformował również, że stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wyniosła w III kwartale br. 9,9 proc. wobec 9,9 proc. w II kwartale br. Produkcja sprzedana przemysłu w październiku była wyższa niż przed rokiem o 4,6 procent, a po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym zwiększyła się nieznacznie o 0,6 procent. Wzrost zanotowano we wszystkich sekcjach przemysłu, największy w górnictwie i wydobywaniu. Produkcja budowlano-montażowa była niższa niż przed rokiem o 3,6 procent (po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym – spadek o 7,0 procent). Zmniejszenie produkcji obserwowano w większości działów, z wyjątkiem budowy budynków. W październiku utrzymał się wzrost w skali roku liczby mieszkań oddanych do użytkowania, chociaż był znacznie wolniejszy niż w poprzednich miesiącach. Mniejsza była liczba mieszkań, na które wydano pozwolenia oraz liczba mieszkań rozpoczętych. Sprzedaż detaliczna zwiększyła się w skali roku o 0,5 procent. Przeciętne wynagrodzenia nominalne brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku rosły w skali roku nieco szybciej (2,8 procent) niż w poprzednich miesiącach, ale ich siła nabywcza nadal kształtowała się na poziomie niższym niż przed rokiem (o 0,5 procent).


nick
twoja opinia

Komentarz pojawi się po akceptacji administratora