Z życia spółek

Accolade został pierwszym emitentem green bons w czeskiej walucie

Accolade_Szczecin III
Accolade, międzynarodowy inwestor w nowoczesne parki przemysłowe, został pierwszym emitentem green bons w czeskiej walucie. Początkowo planowana emisja na kwotę 1,5 mld CZK została wyprzedana w ciągu tygodnia, dlatego firma zdecydowała o podwojeniu wolumenu. Obligacje o wartości 3 mld CZK sprzedano w dwa tygodnie. Minimalna kwota inwestycji wynosiła 10 tys. CZK. Obligacje o pięcioletnim terminie zapadalności i oprocentowaniu 8 proc. rocznie są notowane na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Pradze.

– Rekordowe zainteresowanie obligacjami Accolade potwierdza, że inwestorzy, których zaufanie bardzo cenimy, dostrzegają konieczność zrównoważonych inwestycji. Dowodzi to również, że nasza decyzja o inwestowaniu w wysokiej jakości parki przemysłowe, podjęta ponad 10 lat temu, była trafna i opłacalna. – powiedział Milan Kratina, prezes zarządu Accolade.

Inwestor przygotowując się do emisji green bonds opracował tzw. Green Finance Framework. Wytyczne te, zgodne z unijną taksonomią, określają zasady, których Accolade zobowiązuje się przestrzegać przy realizacji swoich projektów. Dokument podlegał niezależnej analizie przeprowadzonej przez Sustainalytics.

W ośmiu europejskich krajach Accolade inwestuje w parki przemysłowe, które spełniają restrykcyjne normy certyfikacji BREEAM New Construction 2016. Firma jest właścicielem m.in. Cheb South Industrial Park, który otrzymał ocenę na poziomie „Outstanding“ z rekordowym wynikiem 94,2 proc., a w Polsce Parku Szczecin III, który jako pierwszy w tym kraju uzyskał certyfikat z tak wysoką oceną. Łącznie w swoim portfolio Accolade posiada sześć obiektów z certyfikatem BREEAM na poziomie „Outstanding“. Priorytetowo traktuje także inwestycje na terenach poprzemysłowych, które stanowią niemal 30 proc. portfela firmy.

Źródło: Accolade Holding.