komentarze, opinie, gospodarka

Transakcje na rynku nieruchomości inwestycyjnych w CEE osiągają wartość 10,7 mld EUR

jeff_alson
Jak wynika z danych międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield, 2022 rok przyniósł ożywienie funduszy na rynku nieruchomości w CEE, co przełożyło się na nieznaczny wzrost wolumenu transakcji inwestycyjnych. Łącznie w Europie Środkowo-Wschodniej sfinalizowano umowy kupna/sprzedaży o wartości 10,7 mld EUR, co stanowi wzrost o 6,6% r-d-r. Polska z wynikiem ponad 5,7 mld EUR pozostaje na pozycji lidera regionu.

Priorytety kupujących były tym razem skoncentrowane przede wszystkim na nieruchomościach biurowych, co widać było zwłaszcza w Polsce i Rumunii – oba kraje odpowiadały za najwyższy wolumen inwestycyjny w tym segmencie rynku. Z kolei sektor magazynowy, szczególnie w drugiej połowie roku, odnotował niewielki spadek wartości sfinalizowanych transakcji. Był to rezultat między innymi braku produktów inwestycyjnych na czeskim rynku oraz faktu, że inwestorzy musieli dostosować się do rosnących stóp procentowych i czekali na wzrost czynszów w Polsce.

W ubiegłym roku mogliśmy obserwować też stopniowy wzrost zainteresowania nieruchomościami na rynku handlowym, w tym między innymi centrami handlowymi. Niemniej, o najbardziej spójnym wskaźniku popytu mogą mówić magazyny handlowe, co jest związane między innymi z niesłabnącą popularnością branży e-commerce – komentuje Jeff Alson, International Partner, Poland & CEE Capital Markets, Cushman & Wakefield.

POLSKA

Z danych Cushman & Wakefield wynika, że wartość transakcji inwestycyjnych na polskim rynku nieruchomości wyniosła w ubiegłym roku ponad 5,7 mld EUR.

W tym roku uwaga kupujących będzie koncentrowała się między innymi na aktywach biurowych w regionach. Te nieruchomości w miastach regionalnych, które charakteryzują się wysoką rentownością, powinny utrzymać płynność i popyt zwłaszcza dzięki funduszom inwestycyjnym z Europy Środkowo-Wschodniej.

W Warszawie, z uwagi na niską dostępność transakcji inwestycyjnych o mniejszych wolumenach (ok. 100 mln EUR) w 2022 roku, rynek będzie szczególnie zainteresowany wynikami tej klasy aktywów w nadchodzących miesiącach.

Z kolei transakcje magazynowe dotyczące nieruchomości już wybudowanych zanotowały w 2022 roku spadek. W nadchodzących miesiącach możemy jednak spodziewać się powrotu zainteresowania kupujących tego typu produktami inwestycyjnymi, z uwagi na ograniczenie nowej podaży i presję na wzrost stawek czynszowych.

CZECHY

Łączna wartość transakcji inwestycyjnych w Czechach zamknęła się wynikiem ponad 1,5 mld EUR. Czeski rynek nieruchomości stoi przed tymi samymi wyzwaniami, co inne kraje regionu, a mianowicie wyższymi kosztami finansowania oraz wahaniami cen w sektorze energetycznym. Przewagą konkurencyjną Czech jest jednak niski poziom pustostanów oraz wzrost czynszów w projektach magazynowych i centralnie zlokalizowanych obiektach biurowych, co przekłada się na niesłabnące zainteresowanie lokalnego i międzynarodowego kapitału czeskimi nieruchomościami. Jednak ze względu na ograniczoną gotowość sprzedających do zawierania transakcji przy obecnych uwarunkowaniach rynkowych, Cushman & Wakefield nie oczekuje znaczącego wzrostu wolumenów inwestycyjnych w 2023 roku.

RUMUNIA

Po rekordowym pod względem wolumenu inwestycji 2022 roku, w którym sfinalizowano transakcje o łącznej wartości blisko 1,3 mld EUR i który był napędzany głównie przez lokalne i regionalne fundusze, w 2023 można spodziewać się spadków ze względu na ograniczoną liczbę podstawowych produktów dostępnych obecnie na rynku.

SŁOWACJA

Na Słowacji inwestorzy sfinalizowali w ubiegłym roku umowy kupna/sprzedaży o wartości ponad 1,1 mld EUR. Rynek nieruchomości inwestycyjnych w tym kraju notuje rosnący udział spółek z kapitałem słowackim i czeskim. Warto zauważyć, że ta grupa inwestorów była praktycznie nieobecna podczas kryzysu finansowego w 2009 roku i tuż po nim. W ostatniej dekadzie kapitał krajowy był jednak akumulowany w celu inwestowania w nieruchomości komercyjne. W 2021 roku odpowiadał on za 71% całkowitego wolumenu inwestycji, a w 2022 roku udział lokalnych funduszy wzrósł do 76%.

WĘGRY

Wolumen transakcji inwestycyjnych na Węgrzech osiągnął wynik prawie 1 mld EUR. Fundamenty rynku węgierskiego pozostają mocne, co powinno przekładać się na silne wyniki w drugiej połowie 2023 roku.

Spodziewamy się, że nastroje na rynku inwestycyjnym w Europie Środkowo-Wschodniej w 2023 roku poprawią się. Kolejne miesiące powinny przynieść stopniowy wzrost zainteresowania pojedynczymi transakcjami, co będzie szczególnie widoczne na rynku magazynowym w Polsce. Przewaga konkurencyjna pozostaje jednak po stronie tych inwestorów, którzy posiadają własne finansowanie– podsumowuje Jeff Alson.

Źródło: Cushman & Wakefield.