rynek nieruchomości komercyjnych na sprzedaż

Zielone nieruchomości komercyjne – nowoczesne magazyny podbijają rynek i przyciągają najemców

alexander-abero-OypnYfdiQgg-unsplash
Zielone nieruchomości komercyjne są obecnie na topie. Nowoczesne magazyny podbijają rynek i przyciągają najemców. To ekologiczne obiekty komercyjne, które nie tylko pozwalają przedsiębiorcom na pewne oszczędności, ale także stanowią wizytówkę dbałości o ekologię.

Spis treści:
Certyfikat BREEAM w służbie pro ekologii
System certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM dzieli się na kategorie
Certyfikat LEED również istotny na rynku nieruchomości komercyjnych
Certyfikat LEED obejmuje wszystkie rodzaje budynków
Zielone nieruchomości komercyjne
Budynków z zielonymi certyfikatami będzie więcej?

Coraz większa liczba przedsiębiorców zwraca uwagę na to, czy magazyn na wynajem, którym się interesują, posiada zielony certyfikat. W przypadku nieruchomości komercyjnych możemy wyróżnić dwa najbardziej popularne systemy certyfikacji – BREEAM oraz LEED. Są to proekologiczne certyfikaty przyznawane budynkom, w tym nieruchomościom komercyjnym.

Certyfikat BREEAM w służbie pro ekologii

System certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) jest metodą certyfikacji, która została wprowadzona w 1990 roku w Wielkiej Brytanii przez BRE Global. Na dzień dzisiejszy jest to najczęściej stosowany system certyfikacji budynków.
Żeby dana inwestycja mogła zostać poddana procesowi certyfikacji w BREEAM, konieczne jest zatrudnienie asesora BREEAM.
Jakie nieruchomości mogą ubiegać się o zielony certyfikat? Procesowi certyfikacji w systemie certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM mogą zostać poddane budynki mieszkalne, biurowe, handlowe, przemysłowe oraz hotelowe.

System BREEAM dzieli się na cztery schematy, którymi są:
– schemat New Construction (International – dla krajów poza Wielką Brytanią) przeznaczony dla nowopowstających inwestycji,
– schemat In-Use przeznaczony dla budynków już istniejących i użytkowanych przez okres minimum dwóch lat,
– schemat Refurbishment & Fit-Out przeznaczony dla renowacji i wykończenia,
– schemat Communities przeznaczony dla projektów urbanistycznych,
– schemat Infrastructure przeznaczony dla projektów infrastrukturalnych.

System certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM dzieli się na kategorie

System certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) dzieli się na dziesięć kategorii. Kategoriami tymi są: Zarządzanie, Zdrowie i dobre samopoczucie, Woda, Energia, Transport, Innowacje, Odpady, Wykorzystanie terenu i ekologia, Zanieczyszczenia oraz Materiały.

W każdej z kategorii w BREEAM określona została liczba punktów krytycznych nazywana „Prerequisites”, jakie budynek może otrzymać. Do określenia poziomu certyfikacji sumę uzyskanych przez budynek punktów należy pomnożyć przez wagę procentową ustaloną dla danego kraju. W zależności od ilości uzyskanych punktów, budynek może otrzymać certyfikat na poziomie:
powyżej 30% – certyfikat na poziomie Pass, powyżej 45% – certyfikat na poziomie Good, powyżej 55% – certyfikat na poziomie Very Good, powyżej 70% – certyfikat na poziomie Excellent, powyżej 85% – certyfikat na poziomie Outstanding.
Systemowi certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) mogą zostać poddane budynki nowopowstające, ale również te będące w remoncie oraz obiekty rozbudowywane.

Certyfikat LEED również istotny na rynku nieruchomości komercyjnych

Wprawdzie certyfikat BREEAM jest najbardziej popularnym w naszym kraju certyfikatem, jednak drugim, równie istotnym, jest certyfikat LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Certyfikat LEED został opracowany przez U.S. Green Building Council (USGBC) w 1998 roku i obejmuje zarówno budynki komercyjne, jak również obiekty użyteczności publicznej, budynki mieszkalne, obiekty przemysłowe. Co ciekawe, certyfikat LEED może być również stosowany w aranżacjach wnętrz nieruchomości.
Procesowi certyfikacji system oceny wielokryterialnej budynków LEED mogą zostać poddane zarówno budowane obiekty, jak również te, które funkcjonują już na rynku nieruchomości.

Główne kategorie w systemie oceny wielokryterialnej budynków LEED obejmują takie obszary, jak :
– zintegrowany proces projektowy, energia i środowisko,
– efektywna gospodarka wodna,
– zrównoważony teren,
– materiały i zasoby naturalne,
– lokalizacja i transport,
– jakość środowiska wewnętrznego,
– innowacja i priorytety regionalne.

W ramach kategorii występują warunki konieczne do spełnienia, aby obiekt mógł otrzymać certyfikat. Maksymalnie w ramach procesu certyfikacji można uzyskać 110 punktów (100 punktów podstawowych + 10 punktów dodatkowych w kategorii innowacje). Po obliczeniu sumy punktów, obiekt może uzyskać poniższy poziom certyfikacji:
– certyfikowany / certified dla wyniku na poziomie 40-49 punktów,
– srebrny / silver dla wyniku na poziomie 50-59 punktów,
– złoty / gold dla wyniku na poziomie 60-79 punktów
– platynowy / platinum dla wyniku na poziomie 80-110 punktów.

Certyfikat LEED obejmuje wszystkie rodzaje budynków

Certyfikat LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) dzieli się na kilka kategorii, z czego najpopularniejszymi są:
→ LEED for Building Design and Construction (BD+C) – certyfikat dla nowych, powstających budynków, który obejmuje:
– budynki nowobudowane (New Construction),
– budynki w standardzie deweloperskim, wliczając obiekty biurowe i handlowe (Core and Shell),
– szkoły,
– obiekty edukacyjne,
– szpitale,
– hotele,
– magazyny i budynki produkcyjne,
– sklepy i galerie handlowe.

→ LEED for Building Operations and Maintenance (O+M) – certyfikat dla istniejących budynków, który obejmuje:
– cechujące się różną funkcją obiekty już istniejące,
– szkoły,
– hotele,
– sklepy i galerie handlowe,
– magazyny oraz budynki produkcyjne,
– centra danych.

→ LEED for Interior Design and Construction (ID+C) – certyfikat dla aranżacji i projektowania wnętrz budynków, który obejmuje:
– wnętrza obiektów komercyjnych,
– hotele,
– sklepy.

Zielone nieruchomości komercyjne

Przedsiębiorcom coraz częściej zależy na tym, aby wynajmowana przez nich nieruchomość posiadała certyfikat BREEAM lub LEED. Zielone certyfikaty stanowią poświadczenie pro ekologicznego charakteru obiektu. Dodatkowo wynajem powierzchni w zielonym obiekcie jest dla przedsiębiorców swego rodzaju wizytówką, iż ich firmy dbają o ekologię. Nie należy zapominać o zaletach ekonomicznych. Zielone budynki często pozwalają najemcom na oszczędności przy opłatach eksploatacyjnych. Z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy stale poszukują możliwości oszczędzenia pieniędzy i minimalizacji comiesięcznych kosztów, jest to bardzo istotna kwestia.

Budynków z zielonymi certyfikatami będzie więcej?

Obserwując rynek nieruchomości komercyjnych można przypuszczać, że liczba nieruchomości komercyjnych poddawanych procesowi certyfikacji będzie rosła. Dotyczy to zarówno systemu certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), jak również systemowi certyfikacji LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Posiadanie przez budynek komercyjny certyfikatu BREEAM, LEED lub obu, stanowi poświadczenie ekologicznego charakteru inwestycji. Jest też prestiżową wizytówką dla pro ekologicznych przedsiębiorców.

Redakcja
Komercja24.pl


nick
twoja opinia

Komentarz pojawi się po akceptacji administratora