Biurowe nieruchomości komercyjne PineBridge Benson Elliot i Sharow Capital z certyfikatami WELL Building Standard i BREEAM In-Use

8b60b5ce1a8addb166daa21adc70ea32
Biurowe nieruchomości komercyjne PineBridge Benson Elliot i Sharow Capital z certyfikatami WELL Building Standard i BREEAM In-Use.

Należący do PineBridge Benson Elliot i Sharow Capital portfel sześciu budynków biurowych klasy A („PRO Portfolio”), zlokalizowanych w głównych miastach regionalnych Polski, uzyskał certyfikaty WELL Building Standard i BREEAM In-Use. W skład portfela wchodzą Diamentum Office we Wrocławiu, budynki Okrąglak i Kwadraciak w Poznaniu, Forum 76 w Łodzi, Opera Office w Gdańsku oraz Centrum Biurowe Vinci w Krakowie. Proces certyfikacji wszystkich biurowców został przeprowadzony przez MVGM, wiodącego na polskim rynku zarządcę nieruchomości komercyjnych.

Certyfikat WELL Building Standard potwierdza najwyższe standardy bezpieczeństwa w budynkach oraz dbałość o zdrowie i dobre samopoczucie ich użytkowników, a certyfikat BREEAM In-Use poświadcza jakość zarządzania nieruchomością oraz fakt, że budynki spełniają wymogi zrównoważonego rozwoju.

W okresie wzmożonego powrotu pracowników do biur i nowej, popandemicznej rzeczywistości, kwestie zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób w zamkniętych pomieszczeniach wysunęły się na pierwszy plan, a właściciele i zarządcy stanęli przed wyzwaniem podniesienia poziomu zaufania i odbudowy społeczności. Certyfikaty, które uzyskaliśmy dla sześciu biurowców z PRO Portfolio potwierdzają, że te budynki pozytywnie wpływają na samopoczucie osób w nich przebywających, ale przede wszystkim spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i tworzą odpowiednie warunki do pracy i interakcji społecznych,

komentuje Łukasz Mazurczak, dyrektor zarządzający MVGM.

Zielone nieruchomości komercyjne – nowoczesne magazyny podbijają rynek i przyciągają najemców

alexander-abero-OypnYfdiQgg-unsplash
Zielone nieruchomości komercyjne są obecnie na topie. Nowoczesne magazyny podbijają rynek i przyciągają najemców. To ekologiczne obiekty komercyjne, które nie tylko pozwalają przedsiębiorcom na pewne oszczędności, ale także stanowią wizytówkę dbałości o ekologię.

Spis treści:
Certyfikat BREEAM w służbie pro ekologii
System certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM dzieli się na kategorie
Certyfikat LEED również istotny na rynku nieruchomości komercyjnych
Certyfikat LEED obejmuje wszystkie rodzaje budynków
Zielone nieruchomości komercyjne
Budynków z zielonymi certyfikatami będzie więcej?

Coraz większa liczba przedsiębiorców zwraca uwagę na to, czy magazyn na wynajem, którym się interesują, posiada zielony certyfikat. W przypadku nieruchomości komercyjnych możemy wyróżnić dwa najbardziej popularne systemy certyfikacji – BREEAM oraz LEED. Są to proekologiczne certyfikaty przyznawane budynkom, w tym nieruchomościom komercyjnym.

Certyfikat BREEAM w służbie pro ekologii

System certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) jest metodą certyfikacji, która została wprowadzona w 1990 roku w Wielkiej Brytanii przez BRE Global. Na dzień dzisiejszy jest to najczęściej stosowany system certyfikacji budynków.
Żeby dana inwestycja mogła zostać poddana procesowi certyfikacji w BREEAM, konieczne jest zatrudnienie asesora BREEAM.
Jakie nieruchomości mogą ubiegać się o zielony certyfikat? Procesowi certyfikacji w systemie certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM mogą zostać poddane budynki mieszkalne, biurowe, handlowe, przemysłowe oraz hotelowe.

System BREEAM dzieli się na cztery schematy, którymi są:
– schemat New Construction (International – dla krajów poza Wielką Brytanią) przeznaczony dla nowopowstających inwestycji,
– schemat In-Use przeznaczony dla budynków już istniejących i użytkowanych przez okres minimum dwóch lat,
– schemat Refurbishment & Fit-Out przeznaczony dla renowacji i wykończenia,
– schemat Communities przeznaczony dla projektów urbanistycznych,
– schemat Infrastructure przeznaczony dla projektów infrastrukturalnych.

System certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM dzieli się na kategorie

System certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) dzieli się na dziesięć kategorii. Kategoriami tymi są: Zarządzanie, Zdrowie i dobre samopoczucie, Woda, Energia, Transport, Innowacje, Odpady, Wykorzystanie terenu i ekologia, Zanieczyszczenia oraz Materiały.

W każdej z kategorii w BREEAM określona została liczba punktów krytycznych nazywana „Prerequisites”, jakie budynek może otrzymać. Do określenia poziomu certyfikacji sumę uzyskanych przez budynek punktów należy pomnożyć przez wagę procentową ustaloną dla danego kraju. W zależności od ilości uzyskanych punktów, budynek może otrzymać certyfikat na poziomie:
powyżej 30% – certyfikat na poziomie Pass, powyżej 45% – certyfikat na poziomie Good, powyżej 55% – certyfikat na poziomie Very Good, powyżej 70% – certyfikat na poziomie Excellent, powyżej 85% – certyfikat na poziomie Outstanding.
Systemowi certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) mogą zostać poddane budynki nowopowstające, ale również te będące w remoncie oraz obiekty rozbudowywane.

Certyfikat LEED również istotny na rynku nieruchomości komercyjnych

Wprawdzie certyfikat BREEAM jest najbardziej popularnym w naszym kraju certyfikatem, jednak drugim, równie istotnym, jest certyfikat LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Certyfikat LEED został opracowany przez U.S. Green Building Council (USGBC) w 1998 roku i obejmuje zarówno budynki komercyjne, jak również obiekty użyteczności publicznej, budynki mieszkalne, obiekty przemysłowe. Co ciekawe, certyfikat LEED może być również stosowany w aranżacjach wnętrz nieruchomości.
Procesowi certyfikacji system oceny wielokryterialnej budynków LEED mogą zostać poddane zarówno budowane obiekty, jak również te, które funkcjonują już na rynku nieruchomości.

Główne kategorie w systemie oceny wielokryterialnej budynków LEED obejmują takie obszary, jak :
– zintegrowany proces projektowy, energia i środowisko,
– efektywna gospodarka wodna,
– zrównoważony teren,
– materiały i zasoby naturalne,
– lokalizacja i transport,
– jakość środowiska wewnętrznego,
– innowacja i priorytety regionalne.

W ramach kategorii występują warunki konieczne do spełnienia, aby obiekt mógł otrzymać certyfikat. Maksymalnie w ramach procesu certyfikacji można uzyskać 110 punktów (100 punktów podstawowych + 10 punktów dodatkowych w kategorii innowacje). Po obliczeniu sumy punktów, obiekt może uzyskać poniższy poziom certyfikacji:
– certyfikowany / certified dla wyniku na poziomie 40-49 punktów,
– srebrny / silver dla wyniku na poziomie 50-59 punktów,
– złoty / gold dla wyniku na poziomie 60-79 punktów
– platynowy / platinum dla wyniku na poziomie 80-110 punktów.

Certyfikat LEED obejmuje wszystkie rodzaje budynków

Certyfikat LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) dzieli się na kilka kategorii, z czego najpopularniejszymi są:
→ LEED for Building Design and Construction (BD+C) – certyfikat dla nowych, powstających budynków, który obejmuje:
– budynki nowobudowane (New Construction),
– budynki w standardzie deweloperskim, wliczając obiekty biurowe i handlowe (Core and Shell),
– szkoły,
– obiekty edukacyjne,
– szpitale,
– hotele,
– magazyny i budynki produkcyjne,
– sklepy i galerie handlowe.

→ LEED for Building Operations and Maintenance (O+M) – certyfikat dla istniejących budynków, który obejmuje:
– cechujące się różną funkcją obiekty już istniejące,
– szkoły,
– hotele,
– sklepy i galerie handlowe,
– magazyny oraz budynki produkcyjne,
– centra danych.

→ LEED for Interior Design and Construction (ID+C) – certyfikat dla aranżacji i projektowania wnętrz budynków, który obejmuje:
– wnętrza obiektów komercyjnych,
– hotele,
– sklepy.

Zielone nieruchomości komercyjne

Przedsiębiorcom coraz częściej zależy na tym, aby wynajmowana przez nich nieruchomość posiadała certyfikat BREEAM lub LEED. Zielone certyfikaty stanowią poświadczenie pro ekologicznego charakteru obiektu. Dodatkowo wynajem powierzchni w zielonym obiekcie jest dla przedsiębiorców swego rodzaju wizytówką, iż ich firmy dbają o ekologię. Nie należy zapominać o zaletach ekonomicznych. Zielone budynki często pozwalają najemcom na oszczędności przy opłatach eksploatacyjnych. Z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy stale poszukują możliwości oszczędzenia pieniędzy i minimalizacji comiesięcznych kosztów, jest to bardzo istotna kwestia.

Budynków z zielonymi certyfikatami będzie więcej?

Obserwując rynek nieruchomości komercyjnych można przypuszczać, że liczba nieruchomości komercyjnych poddawanych procesowi certyfikacji będzie rosła. Dotyczy to zarówno systemu certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), jak również systemowi certyfikacji LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Posiadanie przez budynek komercyjny certyfikatu BREEAM, LEED lub obu, stanowi poświadczenie ekologicznego charakteru inwestycji. Jest też prestiżową wizytówką dla pro ekologicznych przedsiębiorców.

Redakcja
Komercja24.pl

Nieruchomość komercyjna NoVa Park ponownie z certyfikatem ekologicznym BREEAM In-Use

NoVa Park_2021
Nieruchomość komercyjna NoVa Park w Gorzowie Wielkopolskim ponownie z certyfikatem ekologicznym BREEAM In-Use.

NoVa Park – największe i najnowocześniejsze centrum handlowe w województwie lubuskim – po raz kolejny otrzymało certyfikat zrównoważonego budownictwa BREEAM In-Use. Gorzowski obiekt uzyskał ocenę „Excellent” w obszarze „Asset Performance” oraz „Very Good” w kategorii „Building Management”.
NoVa Park w Gorzowie Wielkopolskim to obiekt przyjazny środowisku, dlatego co roku, od 9 lat, poddaje się ocenie zgodności z kryteriami BREEAM In-Use i za każdym razem pozytywnie przechodzi proces certyfikacji. Eksperci przyglądający się obiektowi wysoko ocenili m.in. wpływ obiektu na zdrowie i samopoczucie odwiedzających, przyznając centrum blisko 80% punktów. Najwyżej, bo na 100% punktów, oceniono ekologiczną gospodarkę odpadami.

Nieruchomość inwestycyjna DL Invest Park Psary z certyfikatem BREEAM In Use na poziomie Excellent

DL Invest Park Psary

Nieruchomość inwestycyjna DL Invest Park Psary z certyfikatem ekologicznym BREEAM In Use na poziomie Excellent.

Segment C3 inwestycji magazynowej DL Invest Park Psary o łącznej powierzchni blisko 40 000 mkw. uzyskał certyfikat ekologiczny BREEAM In Use na poziomie Excellent.
Certyfikacja ekologiczna projektów realizowanych przez DL Invest Group to jedno z założeń firmy przyjętych w ramach wdrażanej strategii ESG: DL Green. Aktualnie trwa proces certyfikacji innych projektów należących do firmy. W ostatnich miesiącach BREEAM In Use na poziomie Excellent uzyskał biurowiec DL Piano w Katowicach, w którym mieści się między innymi siedziba firmy DL Invest Group. W certyfikacji są kolejne projekty.

Certyfikacja ekologiczna BREEAM na wysokim poziomie to poświadczenie jakości naszych nieruchomości, które z jednej zapewniają optymalne środowisko pracy dla naszych najemców, a z drugiej powstają z poszanowaniem otoczenia i środowiska naturalnego. Wysoką punktację w certyfikacji uzyskujemy między innymi dzięki najwyższej jakości materiałom budowlanym i instalacjom, efektywności energetycznej, poszanowaniu dla naturalnego środowiska i prowadzeniu licznych nasadzeń drzew i innych roślin, a także dzięki rozwiązaniom sprzyjającym wykorzystywaniu transportu publicznego oraz alternatywnych środków transportu. Dodatkowo, jednym z podstawowych założeń jest wykorzystywanie w przypadkach, w których to możliwe materiałów oraz firm wykonawczych pochodzących z bliskiej odległości od realizowanych przez nas projektów, aby zminimalizować ślad węglowy, który pozostawia transport i produkcja – mówi Dominik Leszczyński, CEO DL Invest Group.

DL Invest Park Psary to centrum logistyczne w województwie śląskim zlokalizowane na 90-hektarowej działce.

Nieruchomość inwestycyjna Sky Office Center z odnowionym certyfikatem BREEAM

Sky Office Center
Warszawska nieruchomość inwestycyjna, biurowiec Sky Office Center, należący do funduszu Hines Poland Sustainable Income Fund, zarządzanego przez Hines – międzynarodową firmę działającą na rynku nieruchomości, uzyskał kolejny raz certyfikat BREEAM In-Use na poziomie Excellent.

Budynek został doceniony za zrównoważone rozwiązania zastosowane w całym obiekcie oraz sposób zarządzania nim. Na pozytywną ocenę miała również wpływ instalacja na dachu Sky Office Center budek lęgowych dla ptaków w grudniu 2021 roku.

Sky Office Center to wysokiej jakości sześciokondygnacyjny obiekt biurowy o powierzchni 4 774 mkw., w tym 550 mkw. powierzchni handlowej. Do dyspozycji najemców przeznaczone jest 55 podziemnych miejsc parkingowych. Sky Office Center zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu ulic Rzymowskiego i Modzelewskiego w Warszawie. W styczniu 2022 roku uzyskał ponownie certyfikat BREEAM In-Use. Ocenie zostały poddane konstrukcja, urządzenia i wykorzystywane systemy (w ramach Asset Performance) oraz zarządzanie obiektem (Building Management), uzyskując wynik powyżej 70%. Tym samym biurowiec otrzymał końcową ocenę Excellent.
Zakończona sukcesem recertyfikacja budynku Sky Office Center to potwierdzenie, że obiekt nie tylko zapewnia wysokiej jakości przestrzeń biurową, ale też spełnia wszystkie standardy dotyczące aspektów ekologicznych. Nasi najemcy mogą więc pracować w przestrzeni pozytywnie oddziałującej na środowisko. Dla Hines niezwykle ważny jest zrównoważony rozwój oraz działania proekologiczne, dlatego tym bardziej cieszymy się, że nasze starania zostały ponownie docenione przez ekspertów w tych dziedzinach – mówi Anna Żmijewska, property manager, Hines Polska Sp. z o.o.

Ekologiczne nieruchomości inwestycyjne: Galeria Mazovia jedną z najbardziej ekologiczną w Polsce

Galeria Mazovia
Ekologiczne nieruchomości inwestycyjne: Galeria Mazovia jest jedną z najbardziej ekologiczną w Polsce.

Nieruchomość inwestycyjna, jaką jest Galeria Mazovia, od kilku lat z sukcesem spełnienia restrykcyjne wymogi międzynarodowego wielokryterialnego systemu certyfikacji budynków BREEAM. Największe centrum handlowe Płocka od 2018 roku działało z oceną Excellent, którą w 2021 roku podwyższyło do poziomu Outstanding. To najlepszy możliwy wynik w skali, który Mazovii udało się powtórzyć również w tym roku.
Nieruchomość inwestycyjna należy do CBRE Investment Management.

– Jesteśmy dumni z tego, że drugi raz z rzędu otrzymaliśmy najwyższą ocenę. Spełnienie rygorystycznych wymogów systemu certyfikacji BREEAM przyczynia się do ograniczania wpływu naszego obiektu na otoczenie przyrodnicze i osiągania niższych kosztów użytkowania. Oznacza również, że udało nam się stworzyć środowisko przyjazne dla zdrowia i komfortu zarówno pracowników, jak i wszystkich odwiedzających. Zaledwie 10 obiektów tego typu w kraju posiada certyfikat na poziomie Outstandig i cieszymy się, że możemy być w tym gronie. Jednocześnie będziemy dalej szukać nowych rozwiązań i technologii pozwalających na minimalizowanie oddziaływania budynku na środowisko – komentuje Izabela Tucholska-Oleszczuk, Dyrektor Galerii Mazovia.

 

Ekologiczna inwestycja w Gdańsku Atrium Oliva z certyfikatem BREEAM

atrium_breeam_1200x675px_1

Nieruchomość inwestycyjna Atrium Oliva jako trzecia inwestycja mieszkaniowa w Polce otrzymała międzynarodowy certyfikat BREEAM Interim na poziomie powyżej 60% z wynikiem bardzo dobrym.

System certyfikacji BREEAM to niezależny, uznawany na świecie system oceny jakości budynku oraz jego wpływu na komfort i życie mieszkańców, a także na środowisko naturalne. Gdańska inwestycja dewelopera ALLCON zdobyła wysoką ocenę „very good”. Wynik ten stanowi dowód na wyjątkowy w skali kraju standard realizacji.

Znaczący wpływ na bardzo dobrą ocenę inwestycji ALLCONu miał jej przemyślany
i dopracowany w każdym szczególe, nowatorski projekt, umiejętnie wkomponowany
w historyczne otoczenie.

To wyjątkowa sytuacja, ponieważ certyfikat został przyznany już na etapie projektu – przyznaje Piotr Tarkowski, członek zarządu ALLCON – Cieszymy się, że wielomiesięczna praca całego zespołu została doceniona. To dla nas dodatkowa motywacja, by realizować najlepsze projekty w kraju. Czujemy się jeszcze bardziej odpowiedzialni za to, żeby dotrzymywać wszelkich wysokich norm, które narzuca BREEAM. Po zakończeniu budowy czeka nas walidacja certyfikatu.

Biurowa nieruchomość inwestycyjna Sky Office Center z odnowionym certyfikatem BREEAM

Sky Office Center (1)
Biurowa nieruchomość inwestycyjna Sky Office Center z odnowionym certyfikatem BREEAM.

Biurowiec Sky Office Center, należy do funduszu Hines Poland Sustainable Income Fund. Obiekt zarządzany jest przez Hines – międzynarodową firmę działającą na rynku nieruchomości.
Nieruchomość inwestycyjna Sky Office Center uzyskała kolejny raz certyfikat BREEAM In-Use na poziomie Excellent. Jest to wysokiej jakości sześciokondygnacyjny obiekt biurowy o powierzchni 4 774 mkw., w tym 550 mkw. powierzchni handlowej.
Warszawski budynek został doceniony za zrównoważone rozwiązania zastosowane w całym obiekcie oraz sposób zarządzania nim. Na pozytywną ocenę miała również wpływ instalacja na dachu Sky Office Center budek lęgowych dla ptaków, która została zamontowana w grudniu 2021 roku.

Zakończona sukcesem recertyfikacja budynku Sky Office Center to potwierdzenie, że obiekt nie tylko zapewnia wysokiej jakości przestrzeń biurową, ale też spełnia wszystkie standardy dotyczące aspektów ekologicznych. Nasi najemcy mogą więc pracować w przestrzeni pozytywnie oddziałującej na środowisko. Dla Hines niezwykle ważny jest zrównoważony rozwój oraz działania proekologiczne, dlatego tym bardziej cieszymy się, że nasze starania zostały ponownie docenione przez ekspertów w tych dziedzinach – mówi Anna Żmijewska, property manager, Hines Polska Sp. z o.o.

Nowoczesne biurowce z certyfikatem BREEAM i LEDD wabikiem na najemców

jason-dent-w3eFhqXjkZE-unsplash
Nowoczesne biurowce z certyfikatem BREEAM i LEDD są wabikiem na najemców, ponieważ w pewnym sensie stanowią o prestiżu i nowoczesności projektu inwestycyjnego. Najemcom kojarzą się również z oszczędnością, ponieważ nieruchomości komercyjne posiadające certyfikaty są obiektami ekologicznymi i pozwalającymi na minimalizację zużycia energetycznego.

Spis treści:
Nieruchomości inwestycyjne z prestiżowymi certyfikatami
Certyfikacja pomaga wyróżnić się na rynku nieruchomości komercyjnych
Czy jest ekologiczny certyfikat BREEAM?
Schematy certyfikacji i kategorie w BREEAM
Dlaczego
certyfikat BREEAM jest tak istotny?
Czym jest certyfikat LEED?
Schematy certyfikacji i kategorie w
LEED

Nowoczesne biurowce cieszą się obecnie rosnącym zainteresowaniem. Są poważną konkurencja dla starszych nieruchomości komercyjnych, które nie posiadają żadnego certyfikatu. Najemcy coraz częściej zwracają na ten fakt uwagę. Dobrze zdają sobie z tego sprawę deweloperzy i inwestorzy, którzy dokładają starań, aby realizowane przez nich nieruchomości inwestycyjne spełniały oczekiwane w systemie certyfikacji normy.

Nieruchomości inwestycyjne z prestiżowymi certyfikatami
Coraz więcej właścicieli nieruchomości inwestycyjnych o charakterze biurowym stara się o uzyskanie certyfikatu LEED, BREEAM lub obydwu. Posiadanie certyfikatu nie tylko dobrze świadczy o obiekcie, ale również samo w sobie stanowi doskonałą reklamę oraz wartość dodaną.

Najemcy cenią tego rodzaju nieruchomości komercyjne za ich wysoki prestiż, zwracają też uwagę na podejście inwestorów do projektowania budynków. Inwestycje biurowe z certyfikatem BREEAM lub LEED często pozwalają swoim najemcom na dokonanie oszczędności w zakresie eksploatacji wynajmowanej powierzchni, co jest niezmiernie istotne dla portfela każdego najemcy. Certyfikowane biurowce są obecnie dużą konkurencją na rynku dla inwestycji, które nie posiadają tego rodzaju certyfikatu.
Dla najemcy certyfikaty BREEAM oraz LEED stanowią poświadczenie jakość i wysokiego standardu inwestycji biurowej. Nie dziwi więc fakt, że corocznie przybywa nieruchomości komercyjnych, które starają się o uzyskanie certyfikacji.

Certyfikacja pomaga wyróżnić się na rynku nieruchomości komercyjnych
Sektor biurowy był jednym z tych, które najmocniej odczuły efekty pandemii koronawirusa i związanymi z nią obostrzeniami. W okresie pełnego lockdownu zapotrzebowanie na nowe powierzchnie biurowe do wynajęcia momentalnie się zmniejszyło. Od poniedziałku zostanie zniesiony nakaz noszenia maseczek ochronnych, co przekłada się na rozluźnienie nastrojów wśród najemców. Coraz chętniej przedsiębiorcy wracają do stacjonarnych biur.
Dostrzegając to ożywienie na rynku nieruchomości, deweloperzy nie ustają w podejmowaniu kolejnych inwestycji, oraz oddają do użytku nowe projekty inwestycyjne. Zainteresowanie biurami na wynajem znów rośnie, przy czym dużym zainteresowaniem cieszą się nieruchomości inwestycyjne w segmencie biurowym posiadające certyfikację BREEAM oraz LEED.

alex-knight-309862-unsplash

Czy jest ekologiczny certyfikat BREEAM?
System certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) został wprowadzony w 1990 roku w Wielkiej Brytanii przez BRE Global. Mona uznać, że obecnie jest to najczęściej stosowany system certyfikacji, której poddaje się m.in. inwestycje o charakterze biurowym.
Właściciel nieruchomości komercyjnej, która ma zostać poddana certyfikacji, musi zatrudnić asesora BREEAM. Co istotne, procesowi certyfikacji BREEAM mogą zostać poddane nie tylko biurowce, ale również budynki mieszkalne, magazynowe, handlowe, przemysłowe, hotele itp.

Schematy certyfikacji i kategorie w BREEAM
System certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM został podzielony na kilka schematów, którymi są:
– New Construction (International – dla krajów poza Wielką Brytanią) przeznaczony dla nowopowstających inwestycji,
– In-Use przeznaczony dla budynków już istniejących i użytkowanych przez okres minimum dwóch lat,
– Refurbishment & Fit-Out przeznaczony dla renowacji i wykończenia,
– Communities przeznaczony dla projektów urbanistycznych,
– Infrastructure przeznaczony dla projektów infrastrukturalnych.

System certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) został podzielony na 10 kategorii, którymi są:
1. Zarządzanie
2. Zdrowie i dobre samopoczucie
3. Woda
4. Energia
5. Transport
6. Innowacje
7. Odpady
8.Wykorzystanie terenu i ekologia
9. Zanieczyszczenia
10. Materiały

W każdej z poszczególnych kategorii określona została liczba punktów krytycznych (tzw. „Prerequisites”). Punkty te należy spełnić, aby mieć możliwość ubiegania się o przyznanie obiektowi certyfikatu.
W zależności od ilości uzyskanych punktów, inwestycja
komercyjna może otrzymać certyfikat BREEAM na poziomie:
– Pass – powyżej 30%
– Good – powyżej 45%
– Very Good – powyżej 55%
– Excellent – powyżej 70%
– Outstanding – powyżej 85%

Dlaczego certyfikat BREEAM jest tak istotny?
Certyfikat BREEAM poddaje nieruchomości inwestycyjne weryfikacji pod kątem jakości materiałów, które zostały użyte przy realizacji obiektu. Sprawdza także obiekt pod kątem przyjazności budynku dla środowiska, ekologii, komfortu pracy dla osób w nim przebywających itp.
Przedsiębiorcy, którzy poszukują biura na wynajem coraz większą uwagę przywiązują do tego, czy nieruchomość komercyjna jest certyfikowana. To zarówno ekologiczny i ekonomiczny wybór, ale także prestiż dla przyszłego najemcy.

Czym jest certyfikat LEED?
LEED jest systemem oceny wielokryterialnej budynków (Leadership in Energy and Environmental Design), który został wprowadzony w 1998 r. jako wersja pilotażowa przez U.S. Green Building Council – USGBC (amerykański odpowiednik PLGBC). LEED o drugi, zaraz po systemie certyfikacji BREEAM, najczęściej stosowany w Polsce system certyfikacji wielokryterialnej budynków.
Procesem certyfikacji zajmuje się operator systemu tego systemu, czyli USGBC we współpracy z GBCI (Green Business Certification Inc.). Dotyczy to jednak tylko Stanów Zjednoczonych. Poza ich granicami proces ubiegania się o uzyskanei certyfikatu LEED wiąże się z koniecznością podjęcia współpracy z akredytowanym profesjonalistą, czyli LEED AP.

Schematy certyfikacji i kategorie w LEED
System certyfikacji LEED uwzględnia kilka kategorii, które dzielą się na schematy, w tym na przykład podstawowy BD+C, a w nim:
– LEED New Construction (dla budynków nowopowstających),
– LEED Core & Shell (dla powierzchni wspólnych w nowych budynkach)
– Retail itp.

Schemat dzieli się na poszczególne kategorie wymagań, takie jak:
zintegrowany proces projektowy, energia i środowisko,
efektywna gospodarka wodna,
materiały i zasoby naturalne,
jakość środowiska wewnętrznego,
lokalizacja i transport,
zrównoważony teren,
innowacja i priorytety regionalne.

W zależności od ilości uzyskanych punktów, obiekt może otrzymać certyfikat LEED na poziomie:
– Certified – 40-49 punktów
– Silver – 50-59 punktów
– Gold – 60-79 punktów
– Platinum – 90-110 punktów

O certyfikat LEED w Polsce mogą ubiegać się obiekty takie jak: biura, budynki handlowe, budynki przemysłowe, hotele, szkoły. Certyfikacja jest (w większości schematów) procesem jednorazowym oraz bezterminowym.
Nowoczesne biurowce z certyfikatem BREEAM i LEDD są obecnie bardzo atrakcyjnym miejsce na wynajęcie biura z punktu widzenia najemców. Certyfikowane nieruchomości komercyjne stanowią o prestiżu i nowoczesności projektu inwestycyjnego, a przy tym są ekologiczne, co dla dużej liczby przedsiębiorców jest bardzo istotne.

Redakcja
Komercja24.pl

Nieruchomość inwestycyjna Outlet Park w Szczecinie z wynikiem Excellent w certyfikacji BREEAM In-Use

EPP_Outlet_Park_Szczecin

Nieruchomość komercyjna należąca do EPP, Outlet Park w Szczecinie, otrzymała prestiżowy certyfikat w międzynarodowym systemie oceny wpływu budynków na środowisko BREEAM In-Use.

Nieruchomość komercyjna uzyskała ocenę na poziomie Excellent w dwóch kategoriach – Asset Performance i Building Management. Budynek jest zarządzany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym pozwala na znaczące obniżenie zużycia m.in. energii i wody.

System certyfikacji BREEAM In-Use pozwala ocenić efektywność energetyczną, gospodarkę wodną i odpadami oraz wartość ekologiczną danego obiektu. Przy ocenie obiektów handlowych pod uwagę brany jest sam budynek (Asset Performance), jak i zarządzanie nim (Building Management).
Wysoka ocena Outlet Parku w procesie certyfikacji to efekt wprowadzonych usprawnień i proekologicznych rozwiązań, wspierających lepsze gospodarowanie zasobami.

 

Dzięki wprowadzonym zmianom i ulepszeniom, budynek naszego centrum nie tylko spełnił wyśrubowane standardy certyfikacji BREEAM In-Use, ale też osiągnął bardzo wysoki wynik. To dla nas ogromne wyróżnienie i powód do dumy. Nie zamierzamy na tym poprzestać – wspólnie z doradcą ds. ochrony środowiska wypracowaliśmy rekomendacje i plan wzmocnienia proekologicznych aspektów Outlet Parku – w tym roku planujemy m.in. kontynuować nasadzenia drzew. Poprzez nasze starania chcemy podnieść ocenę w kolejnych latach, ponieważ przełoży się to na przyjazność otoczeniu, co doceniają klienci i efektywność eksploatacji obiektu, z korzyścią dla najemców – komentuje Agnieszka Pilarska, dyrektor Outlet Parku Szczecin.

 

Warszawska nieruchomość komercyjna Hala Koszyki uzyskała aktualizację ekologicznego certyfikatu BREEAM do poziomu Excellent

1e9daa1710bffed5483652254751bfa8
Najpopularniejszy
warszawski food hall uzyskał aktualizację ekologicznego certyfikatu BREEAM do poziomu Excellent.

W efekcie nieruchomość komercyjna Hala Koszyki znalazła się w wąskim gronie najbardziej ekologicznych budynków wielofunkcyjnych w Warszawie.
Do tej pory Hala Koszyki mogła się poszczycić certyfikatem BREEAM In-Use na poziomie Very Good. Nowa ocena Excellent to efekt wdrożenia szeregu zmian, głównie w zakresie zarządzania, dzięki którym budynek stał się jeszcze bardziej zrównoważony i ekologiczny.
Kompleks obejmuje 16 000 mkw. powierzchni biurowej i 6 500 mkw. powierzchni handlowej. Właścicielem i zarządcą Hali Koszyki jest Globalworth.

Biorąc pod uwagę specyfikę Hali Koszyki, obiektu historycznego i wielofunkcyjnego o stosunkowo niewielkiej kubaturze, to bardzo duże osiągnięcie, które możliwe było głównie dzięki najwyższemu poziomowi zarządzania obiektem. Wyższy poziom certyfikatu BREEAM oznacza również, że Hala stała się bardziej ekologiczna niż większość tego typu konkurencyjnych obiektów, często młodszych, co jest dla nas powodem do dumy. powiedział Maciej Kamiński, Head of Property & Facility Management w firmie Globalworth Poland, która jest właścicielem i zarządcą Hali Koszyki.

Zalando wynajmie ponad 140 000 m kw. w ramach nieruchomości inwestycyjnej w Bydgoszczy

samuel-zeller-14256-unsplash
Panattoni podejmie się realizacji dużej inwestycji w nieruchomość komercyjną dla branży e-commerce.

W Bydgoszczy powstanie nieruchomość inwestycyjna typu BTS o powierzchni 140 000 m kw. Obiekt powstanie dla wiodącej w Europie platformy internetowej – Zalando. To pierwsza bezpośrednia realizacja Panattoni w Europie dla tej firmy i jednocześnie największa umowa najmu zawarta w tym roku. Inwestycja przejdzie certyfikację BREEAM na poziomie „Excellent”. Budowa nowego centrum logistycznego Zalando w Bydgoszczy ruszy z początkiem 2022 roku. Jej zakończenie planowane jest na drugi kwartał 2023 r.

 

„Popyt na powierzchnie dedykowane sektorowi e-commerce jest olbrzymi, bo szybko rośnie liczba klientów różnych platform zakupowych. W ubiegłym roku w Europie było 480,9 mln użytkowników handlu elektronicznego. Przewiduje się, że do końca tego roku, liczba ta wzrośnie do 507 mln. Nowe obiekty pod e-commerce nie tylko muszą obsłużyć rosnący wolumen zamówień, ale wymagają też wyższej jakości oraz przystosowania do prac większej liczby osób. Ich projektowanie powinno też uwzględnić nowe wydajne systemy magazynowania, pakowania i zwrotów, jak również niezbędną infrastrukturę budowlaną potrzebną do przyjęcia nowych technologii stosowanych przez przemysł” – wyjaśnia Mathieu Giguere, Managing Director działu European Cross Border Team w Panattoni.

 

BREEAM Excellent dla katowickiej nieruchomości inwestycyjnej DL Piano

Nieruchomość komercyjna DL Piano  wynajęła powierzchnię biurową firmie Reply Polska

Inwestycja komercyjna DL Piano to jeden z najnowocześniejszych biurowców na Śląsku.

Katowicka nieruchomość inwestycyjna uzyskała certyfikat BREEAM In-Use na poziomie Excellent. Katowicki biurowiec o powierzchni 17 000 mkw. wybudowany przez DL Invest Group do użytku został oddany w połowie 2020 roku. DL Piano to projekt mixed-use, którego oferta obejmuje zarówno nowoczesne, elastyczne przestrzenie biurowe, jak również komplementarne funkcje handlowe, usługowe i rekreacyjne tworząc dla najemców przyjazne środowisko zarówno do pracy, jak i poprawiające możliwość efektywnego planowania dnia.
Za proces certyfikacji DL Piano odpowiadała firma Sweco Polska. W trakcie jest certyfikacja kolejnych, realizowanych przez DL Invest Group biurowych projektów: katowickiego DL Tower i gliwickiego DL Prime.

 

Inwestycja komercyjna Monopol z certyfikatem BREEAM na poziomie Excellent

Piotr Krajewski - Fotografia Architektury / Architectural Photography

Zlokalizowana przy warszawskim placu Konesera inwestycja komercyjna Liebrecht & wooD – Monopol – została wyróżniona certyfikatem BREEAM na poziomie Excellent.

Wyróżnienie certyfikatem BREEAM stanowi potwierdzenie znakomitych praktyk w zakresie technologii oszczędzania energii, użytych materiałów czy zastosowania innych rozwiązań proekologicznych.
Certyfikat BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) przyznawany jest inwestycjom spełniającym restrykcyjne wymagania środowiskowe. Wyróżnienie dla Monopolu jest potwierdzeniem najwyższych standardów w tym zakresie. Wcześniej budynki otrzymały certyfikat na etapie projektowym – również na poziomie Excellent. To oznacza, że jest to kolejne przedsięwzięcie Liebrecht & wooD, które zostało wyróżnione w ten sposób.

Zastosowane rozwiązania sprawiają, że nasz projekt odpowiada na aktualne wyzwania zrównoważonego budownictwa. To nie tylko systemy zapewniające oszczędność energii czy wody wewnątrz samej inwestycji, ale także pozwalające między innymi na zbieranie wody opadowej, mogącej służyć do nawadniania roślin. Tego rodzaju elementy, w połączeniu z lokalizacją umożliwiającą swobodny dostęp do transportu publicznego, doceniane są przez najemców, którym bliska jest troska o środowisko naturalne – mówi Dominika Nowakowska, Sustainability Engineer BREEAM Assessor, Liebrecht & wooD Poland.

fot.: Piotr Krajewski.

Biurowe nieruchomości komercyjne w Katowicach wabikiem na najemców

DCIM105MEDIADJI_0400.JPG

Biurowe nieruchomości komercyjne w Katowicach cieszą się dużym uznaniem wśród najemców. Do  biurowca DL Tower wprowadziły się firmy ForSec, TÜV Austria i Klinika Nałęcz.

Nowi najemcy biurowca DL Tower  zajęli w sumie około 800 metrów kw. powierzchni budynku. Inwestycja DL Tower to jeden z najnowszych biurowców w Katowicach. Obiekt dostarczy  na rynek 17 000 metrów kw. nowoczesnych powierzchni biurowych klasy A. Projekt jest realizowany jest przez inwestora i dewelopera, firmę DL Invest Group.  Biurowiec przejdzie proces certyfikacji w ekologicznym systemie certyfikacji BREEAM.

Nieruchomości inwestycyjne z certyfikatem BREEAM coraz bardziej prestiżowe

DO_BREEAM_1200x627px

Nieruchomości inwestycyjne, które posiadają certyfikat BREEAM, coraz częściej uważane są nie tylko za ekologiczne, ale i prestiżowe. Trzy centra Designer Outlet uzyskały certyfikat BREEAM.

Nieruchomości inwestycyjne Designer Outlet Gdańsk, Designer Outlet Sosnowiec i Designer Outlet Warszawa uzyskały certyfikat BREEAM. Obiekty komercyjne, które poddają się certyfikacji BREEAM (BRE Environmental Assessment Metod) przechodzą wnikliwą wieloetapową kontrolę pod kątem ekologiczności i zrównoważonego zarządzania.
Uzyskanie przez obiekty Designer Outlet certyfikatu świadczy o tym, że spełniają najwyższe standardy zrównoważonego zarządzania budynkiem. Obiekty te są ekologiczne, komfortowe i wydajne.

Nieruchomość komercyjna Arkada Business Park w Bydgoszczy z nowym zarządcą

Arkada BP Wieczorne

Firma Apsys Polska została zarządcą inwestycji biurowej Arkada Business Park w Bydgoszczy.

Nieruchomość komercyjna o charakterze biurowym należy do Arkada Holding. Umowa właściciela budynku z firmą Apsys Polska weszła w życie 1 listopada br. i zakłada 3-letnią współpracę w zakresie zarządzania obiektem komercyjnym.
Ekologiczny biurowiec Arkada Business Park jest zaawansowany technologicznie i spełnia najwyższe standardy rynkowe. Centralna lokalizacja przy głównym rondzie Bydgoszczy – rondzie Fordońskim, daje wysoką ekspozycję. Jest to 10-cio kondygnacyjny biurowiec o całkowitej powierzchni najmu ponad 11 tys. mkw. GLA, który posiada certyfikat BREEAM.

Inwestycja komercyjna Malta Office Park w Poznaniu certyfikowana według najnowszego standardu BREEAM In-Use v.6 2020 International

MOP_1_2000

Inwestycja komercyjna Malta Office Park w Poznaniu jako pierwszy na świecie zespół biurowy był certyfikowana według najnowszego standardu BREEAM In-Use v.6 2020 International.

Poznański zespół biurowy Malta Office Park  to nieruchomość komercyjna należąca do portfela do Henderson Park (70% udziałów) oraz EPP (30%). Inwestycja jako pierwsza na świecie przeszła proces re-measurement w najnowszej wersji standardu BREEAM In Use v.6 2020 International. Malta Office uzyskała ocenę Excellent w kategoriach Asset Performance i Management Performance. Procedura certyfikacji objęła m.in. audyt ryzyka i możliwości społecznych wynikających z relacji obiektu z otoczeniem.

 

Certyfikacja BREEAM uwzględniająca aspekty społeczne nieruchomości biurowej to z jednej strony nowość rynkowa, a z drugiej proces świetnie wpisujący się we współczesne rozumienie środowiska pracy. Firmy coraz częściej i coraz silniej angażują się społecznie, a ich pracownicy często podejmują indywidualne działania w tym zakresie. Przygotowany raport pokazał, że jako właściciel i zarządca budynków możemy być platformą pozwalającą na wymianę informacji między pracownikami naszych biurowców a stroną społeczną. Podjęcie się takiej roli pozwoli na rozpoznanie właściwych i aktualnych potrzeb lokalnych, a także na bardziej dokładne adresowanie konkretnych działań – podkreśla Sylwia Piechnik, dyrektor Działu Leasingu Projektów Biurowych EPP.

 

Szczeciński biurowiec OXYGEN otrzymał certyfikat BREEAM In-Use na poziomie EXCELLENT

oxygen_szczecin_3

Biurowiec OXYGEN jest zlokalizowany w Szczecinie, przy skrzyżowaniu al. Wyzwolenia i ul. Malczewskiego.

Jest to nowoczesny, dziewięciokondygnacyjny biurowiec o powierzchni ok. 17 tys. metrów kwadratowych. Budynek został wyposażony w szereg nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Certyfikat BREEAM In-Use , który przyznano obiektowi, stanowi potwierdzenie przestrzegania rygorystycznych zasad gospodarki cyrkularnej i ograniczanie wpływu na zmiany klimatu. Dokument poświadcza zachowanie najwyższych standardów ekologicznych i przyjazność ekologiczną budynku, zarówno na poziomie użytkowym, jak i w aspekcie zarządzania obiektem.

Certyfikat BREEAM dla naszego szczecińskiego biurowca to potwierdzenie działań, których celem jest stała poprawa jakości obiektu i efektywności zarządzania nieruchomością. To niezwykle ważny element realizowanej przez EPP strategii ESG, który przekłada się bezpośrednio na najważniejsze wskaźniki biznesowe. EXCELLENT – bardzo wysoki poziom przyznanego certyfikatu – świadczy o świetnej pracy całego zespołu zaangażowanego na co dzień we wprowadzanie i utrzymywanie właściwych standardów we wszystkich aspektach funkcjonowania nieruchomości. Przyznany nam certyfikat z pewnością będzie stanowił motywację do podejmowania dalszych wysiłków na rzecz zwiększania przyjazności środowiskowej należących do EPP biurowców – powiedziała Sylwia Piechnik, Head of Office Leasing w EPP.

Panattoni z BREEAM Excellent dla BTS Świebodzin – przybyło ok. 200 000 m kw. zielonej powierzchni

921a9735988e010cb2323af8239da0c6
Kolejna inwestycja Panattoni uzyskała certyfikat BREEAM Excellent.

Ukończony niedawno BTS dla e-commerce w Świebodzinie przeszedł pomyślnie certyfikację środowiskową. Obiekt dostarczył na rynek  200 000 m kw. zielonej powierzchni komercyjnej. Inwestycja w aż trzech kategoriach zdobyła punktację poziomu Outstanding. Deweloper m.in. przeprowadził szczegółową Analizę LCC na okres 60 lat, zastosował 3873 panele fotowoltaiczne, wdrożył inteligentny system zarządzania budynkiem (BMS), czy doprowadził do oszczędności wody na poziomie blisko 55 proc. Obiekt ma 4 kondygnacje, na których pomieści 30 mln produktów obsługiwanych przez 3 000 robotów transportowych.

 

-„Realizacja w Świebodzinie to kolejna inwestycja Panattoni dla firmy giganta e-commerce, która łączy ogromną powierzchnię ze zrównoważonym budownictwem. W ubiegłym roku uzyskaliśmy certyfikację BREEAM na poziomie Very Good dla obiektu w Gliwicach, który zajął 210 000 m kw., a teraz wchodzimy o poziom wyżej. Ciągły rozwój w zakresie zrównoważonego budownictwa to efekt ciężkiej pracy wielu osób, od zespołu Panattoni, przez generalnych wykonawców, po asesorów, którzy prowadzą nas przez cały proces certyfikacji. Wzajemne zrozumienie, pozwala dostarczać obiekty zielone i doskonale zoptymalizowane”. – mówi Emilia Dębowska, Sustainability Manager, Panattoni.

 

Certyfikat BREEAM mile widziany przez najemców obiektów komercyjnych

scott-webb-112891-unsplash
Ekologiczny certyfikat BREEAM stanowi wizytówkę coraz większej liczby obiektów komercyjnych w Polsce.

O uzyskanie certyfikatu BREEAM stara się coraz większa liczba deweloperów i inwestorów. Inwestycje biurowe i magazynowe przyciągają do siebie najemców swoją jakością oraz innowacyjnością technologii, jakie zostały w nich użyte. Dla najemców coraz istotniejsza staje się ekologia, dlatego rosnącym zainteresowaniem cieszą się obiekty, które uzyskały certyfikat BREEAM.
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) jest systemem certyfikacji budynków. Procesowi certyfikacji swoje obiekty poddają zarówno  deweloperzy jak również inni inwestorzy komercyjni. W zależności od tego, jaki rodzaj certyfikatu dotyczy danej nieruchomości, procesowi certyfikacji podlegają inne elementy.

Biurowiec Atrium Centrum odnowił certyfikat BREEAM In-Use na poziomie Very Good

Atrium Centrum

CPI Property Group (CPIPG) jest największym właścicielem nieruchomości komercyjnych w Czechach, Berlinie i regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

CPIPG odnowił w ostatnim czasied certyfikat BREEAM In-Use na poziomie Very Good dla należącego do swojej Grupy biurowca Atrium Centrum w Warszawie. Położony w Alei Jana Pawła II Atrium Centrum dysponuje 14 500 mkw. powierzchni klasy A.
Zielona certyfikacja budynków to jeden z głównych celów operacyjnych CPIPG. Certyfikat BREEAM In-Use dla Atrium Centrum dotyczy stanu i kondycji budynku – kategoria „Asset Performance”. Asesorzy BREEAM wyróżnili biurowiec najwyższymi notami w kategoriach „Transport” i „Materiały”.

Odnowienie certyfikatu BREEAM In-Use dla Atrium Centrum jest dowodem, że CPIPG przywiązuje wagę do zapewnienia wysokich standardów ekologicznych również w starszych biurowcach z portfolio. Będziemy dalej ulepszać wszelkie rozwiązania, mające wpływ na funkcjonalne i zrównoważone zarządzenie biurowcem, co przełoży się na jeszcze wyższe poczucie komfortu oraz bezpieczeństwa wśród naszych najemców.” – komentuje Cezary Kopij, Dyrektor Techniczny, CPIPG Polska.

MLP Group ekologicznym inwestorem – centrum logistyczne MLP Pruszków II z certyfikatem BREEAM

MLP_Breeam Pruszków II 1200x800

Działający na europejskim rynku nieruchomości magazynowych MLP Group – Green Industrial Developer otrzymał dla swojej nowo wybudowanej inwestycji w centrum logistycznym MLP Pruszków II certyfikat BREEAM International New Construction na poziomie Very Good.

Centrum logistyczne MLP Pruszków II stanowi jeden z największych parków logistycznych w Polsce. Inwestycja po raz kolejny uzyskała certyfikat BREEAM International New Construction. Ocena na poziomie Very Good została wydana dla nowo wybudowanej inwestycji o powierzchni ponad 17 tys. metrów kw. Tym samym łączna powierzchnia certyfikowanych budynków na poziomie Excellent oraz Very Good zwiększyła się do blisko 27 tys. metrów kw.


„Budujemy tak, aby nasze obiekty spełniały najwyższe standardy ekologiczne i były nie tylko przyjazne środowisku, ale także zapewniały komfort wszystkim osobom z niego korzystającym. Dbamy o zielone otoczenie, unowocześniamy infrastrukturę dla rowerzystów, stawiamy wiaty, instalujemy ładowarki elektryczne oraz promujemy car-sharing. Jesteśmy świadomym inwestorem z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem i wiemy, że poniesione koszty w dłuższej perspektywie przyniosą oszczędności zarówno nam jak i naszych najemcom. Dodatkowo warto podkreślić, że rozwiązania ekologiczne podnoszą atrakcyjność oferty, zapewniając klientom obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Ma to olbrzymie znaczenie dla spółek posiadających umowy wieloletnie. Obecnie rozwiązania ekologiczne to tzw. „must have” 
– powiedziała Agnieszka Góźdź Dyrektor Sprzedaży w MLP Group S.A.

Nowe inwestycje biurowe przyciągają najemców jakością i innowacyjnością

Magdalena Łozowicka
Nowe inwestycje biurowe przyciągają kolejnych najemców swoją jakością oraz innowacyjnością technologii, jakie zostały w nich użyte. Dla najemców ważna jest także ekologia, dlatego rosnącym zainteresowaniem cieszą się obiekty, które uzyskały certyfikat BREEAM.

Spis treści:
Rynek biurowy wychodzi z pandemii
Rośnie podaż inwestycji biurowych
Lokalizacja, jakość materiałów i udogodnienia w cenie
Wartości dodane w inwestycjach biurowych
Certyfikat BREEAM podnosi prestiż inwestycji
Przykładowe inwestycje biurowe
Rynek biurowy wychodzi z pandemii
Sektor biurowy mocno odczuł wpływ pandemii koronawirusa. Część inwestycji, które były w budowie, musiało zmienić daty oddania inwestycji do użytku w harmonogramach. Dotychczasowi najemcy w oddanych już do użytku obiektach opuściło biura. Przez kilka miesięcy dominował home office, toteż biura niemal całkowicie opustoszały. Kiedy lockdown został zniesiony a obostrzenia zelżały, pracownicy mogli spokojnie powrócić do biur. Tak się jednak nie stało. Wiele osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach w dalszym ciągu wykonuje swoje obowiązki zdalnie. Na popularności zyskał również hybrydowy model pracy. Wprawdzie więc biurowce ponownie otworzyły się na najemców, to jednak nie wszyscy oni wrócili do zajmowanych wcześniej powierzchni.

Rośnie podaż inwestycji biurowych
Obecnie inwestycje, których budowa została wstrzymana w okresie lockdownu, są oddawane do użytku. Niektóre projekty biurowe szybko zapełniają się najemcami. Inne muszą czekać i zakończenie procesu komercjalizacji nie jest dla nich jeszcze widoczne na horyzoncie. Dla najemców liczy się to, aby inwestycja spełniała konkretne kryteria. Daje się zauważyć, że największą popularnością wśród najemców cieszą się duże, komercyjne projekty, które oferują szereg nowoczesnych udogodnień.

Lokalizacja, jakość materiałów i udogodnienia w cenie
Każdy przedsiębiorca poszukuje biura, które będzie najlepiej spełniało jego oczekiwania. Oczywistym jest, że oczekiwania te różnią się w zależności od profilu wykonywanej przez przedsiębiorstwo działalności. Jedne firmy poszukują lokalizacji w ścisłym centrum miasta, inne stawiają na skrajne lokalizacje przy wylocie z miasta. Im jednak obiekt ma więcej do zaoferowania, tym bardziej zainteresowani są nim najemcy. Należy w tym miejscu uwzględnić jeszcze jeden bardzo ważny czynnik, którym jest cena wynajmu biura wraz z wszelkimi mediami. W zależności więc od tego, jak wiele inwestycja biurowa może zaoferować, na tym większa liczbę potencjalnych najemców może liczyć.

Wartości dodane w inwestycjach biurowych
Dla najemców wiele kwestii jest istotnych. Przykładowo, jedną z rzeczy, na którą najemcy zwracają obecnie uwagę, jest elastyczność wynajmowanej powierzchni. Wybuch pandemii mocno zweryfikował potrzeby najemców oraz tego, ile metrów biura do wynajęcia potrzebują. Sytuacja zwłaszcza w początkowej fazie wybuchu pandemii koronawirusa, była bardzo niepewna. Przedsiębiorcy nie wiedzieli, czy wrócą do biur w pełnym składzie i kiedy to nastąpi. Bardzo istotną kwestią stała się dla nich możliwość zmiany powierzchni, jaką wynajmują, bez ponoszenia umownych konsekwencji. Wielu właścicieli biur poszło na to ustępstwo i zgodziło się aneksować wynajmowany metraż. Obecnie jest to ważna dla przedsiębiorców kwestia i elastyczność umowy traktowana jest jako duża wartość dodana.

alex-knight-309862-unsplash

Certyfikat BREEAM podnosi prestiż inwestycji
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) jest systemem certyfikacji budynków. Procesowi certyfikacji swoje obiekty poddają deweloperzy i inwestorzy. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje certyfikatów typu BREEAM. Pierwszy z certyfikatów przyznawany jest budynkom będącym w budowie, jest to certyfikat BREEAM International New Construction. Drugim rodzajem jest certyfikat BREEAM In-Use International, który przyznawany jest budynkom już istniejącym. W zależności od tego, jaki rodzaj certyfikatu dotyczy danej nieruchomości, procesowi certyfikacji podlegają inne elementy.
Posiadanie przez inwestycję certyfikatu BREEAM świadczy o jej ekologii, nowoczesności i oszczędności w eksploatacji. Wielu najemców przyciąga informacja o tym, że dany obiekt biurowy posiada certyfikat BREEAM. Z punktu widzenia dewelopera czy inwestora, którym zależy na szybkim zakończeniu procesu certyfikacji, uzyskanie certyfikatu BREEAM może okazać się bardzo korzystne.

Przykładowe inwestycje biurowe
Poniżej prezentujemy przykładowe inwestycje biurowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony potencjalnych najemców. Są to nowoczesne projekty, podnoszące konkurencyjność na lokalnych rynkach.

– Nowogrodzka Square w Warszawie to biurowiec, który powstał w dzielnicy Ochota przy alejach Jerozolimskich 93, na rogu ulicy Nowogrodzkiej. Budowa obiektu wystartowała w listopadzie 2016, a zakończono ją w czerwcu 2018 roku. Biurowiec liczy 8 kondygnacji i oferuje 11 tys. m.kw. nowoczesnej powierzchni biurowej na wynajem. Dodatkowo obiekt oferuje 500 m.kw. powierzchni handlowej. Projektantami gmachu są architekci z pracowni HRA Architekci z Warszawy. Inwestorem projektu jest Yareal Polska, natomiast generalnym wykonawcą była firma budowlana RD Bud z Warszawy. Nowogrodzka Square oferuje biura w standardzie klasy technicznej A. Obiekt spełnia wymagania certyfikatu BREEAM na poziomie Excellent. W podziemnych kondygnacjach zlokalizowana jest hala garażowa oraz miejsca postojowe dla rowerów.

– AFI V.Offices w Krakowie to kolejna inwestycja biurowa godna uwagi. Krakowski biurowiec to inwestycja spod szyldu dewelopera AFI Management. Budowa inwestycji rozpoczęła się na początku II kwartału 2017 roku a zakończyła się w I kwartale 2019 roku. Nowoczesny biurowiec zlokalizowany jest przy ulicy 29 listopada 20. Powierzchnia całkowita tego obiektu biurowego wynosi prawie niemal 38 tys. metrów kw. Prawie 25 tys. metrów kw. z powierzchni całkowitej zostało przeznaczonych na biura. Za projekt architektoniczny inwestycji odpowiada Iliard Architecture & Project Management z siedzibą w Krakowie, natomiast generalnym wykonawca była spółka Warbud z Warszawy. Biurowiec posiada certyfikat BREEAM na poziomie Outstanding.

– Nobilis Business House we Wrocławiu to biurowiec, który oferuje biura w standardzie klasy A. Inwestorem projektu jest Echo Investment. Ten nowoczesny biurowiec został wybudowany na wrocławskim Śródmieściu przy ulicach Mikołaja Reja oraz Curie-Skłodowskiej. Budowa inwestycji rozpoczęła się w IV kwartale 2014 roku, natomiast do użytku została oddana pod koniec III kwartału 2016 roku. Całkowita powierzchnia użytkowa obiektu wynosi prawie 17 tys. metrów kw. Większość, bo niemal 15 tys. metrów kw. z tej powierzchni przeznaczono na biura. Za projekt odpowiadało biuro DDJM Biuro Architektoniczne z Krakowa, natomiast generalnym wykonawcą inwestycji była firma M&J Bud Invest. Wrocławski biurowiec otrzymał certyfikat BREEAM Interim Excellent.

Nowo powstające inwestycje biurowe w Polsce stają się coraz bardziej nowoczesne. Cały czas zwiększa się poziom konkurencji, rosną też wymagania najemców, dlatego deweloperzy i inwestorzy dbają o to, aby oddawane przez nich do użytku inwestycje biurowe przyciągały najemców. Liczy się nie tylko dobra lokalizacja, ale również standard wykończenia, wartości dodane, dostęp do parkingu itp. Można się więc spodziewać, że pomimo niepewnej sytuacji na rynku, inwestorzy będą starali się dostarczać na rynek coraz to bardziej prestiżowe inwestycje biurowe.

Magdalena Łozowicka
Redaktor Naczelna
Komercja24.pl

Kompleks biurowy Textorial Park w Łodzi nieprzerwanie ekologiczny

Textorial Park (1)

Budynki, które wchodzą w skład łódzkiego kompleksu biurowego Textorial Park ponownie otrzymały certyfikat BREEAM In-Use na poziomie dobrym i bardzo dobrym.

Trzy budynki, które wchodzą w skład kompleksu biurowego Textorial Park otrzymały certyfikat BREEAM In-Use. Certyfikaty zostały odnowione w czerwcu 2021 roku. Wysoka ocena otrzymana przez łódźki kompleks potwierdza, że mimo rosnących wymagań wobec nieruchomości, Textorial Park cały czas spełnia wygórowane standardy w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju.
BREEAM In-Use to system oceny budynków użytkowanych minimum dwa lata.

U podwalin naszego każdego projektu leży chęć tworzenia miejsc zrównoważonych, będących w awangardzie pod względem rozwiązań, których celem jest dbałość nie tylko o komfort i potrzeby najemców, ale również środowisko, otoczenie i lokalną społeczność. Textorial Park to przykład nieruchomości, która w każdym z tych aspektów pozostaje w czołówce łódzkich biurowców, czego m.in. dowodem są otrzymane certyfikaty BREEAM In-Use – mówi Anna Banaś, prezes St. Paul’s Developments Polska.

Nowoczesne biurowce z certyfikatem BREEAM zyskują uznanie najemców

biznesman
System certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) to obecnie najczęściej stosowany system certyfikacji, której poddaje się m.in. inwestycje biurowe.

System certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM został podzielony na kilka schematów i kategorii. Certyfikat BREEAM weryfikuje inwestycje biurowe pod kątem jakości materiałów użytych do budowy inwestycji, przyjazności budynku dla środowiska, ekologii, komfortu pracy itp.
Są to kryteria bardzo istotne dla najemców. Co więcej, inwestycje z certyfikatem uznawane są za bardziej prestiżowe, na co również najemcy zwracają uwagę. Nie dziwi więc fakt, że nowopowstające inwestycje biurowe zabiegają o uzyskanie dobrego wyniku w procesie certyfikacji.

Kolejny biurowiec w Krakowie z certyfikatem BREEAM na poziomie Excellent

c953841da9fcabff19a2c2443d29881c
Kolejny krakowski biurowiec uzyskał certyfikację BREEAM na poziomie Excellent.

Budynek Ocean Office Park A jest pierwszym oddanym do użytku w ramach powstającego w Krakowie kompleksu. Budynek ten uzyskał międzynarodowy certyfikat BREEAM z oceną na poziomie Excellent. Cavatina Holding, która stoi za tym biurowym projektem, stawia na zrównoważone budownictwo i wszystkie swoje inwestycje projektuje i realizuje w wysokim standardzie odpowiadającym wymogom certyfikacji.
Ocean Office Park to zespół biurowo-usługowy, który w ramach planowanych czterech etapów dostarczy niemal 53 tys. GLA. Budynek A, który właśnie otrzymał certyfikat, oferuje 13 tys. mkw. GLA oraz część usługowo-handlową.

Na stałe wpisaliśmy w nasz sposób myślenia o projektach biurowych cel zmniejszania ich wpływu na środowisko oraz zapewnienia maksymalnego komfortu ich użytkownikom. Potwierdzeniem tego są uzyskiwane przez Cavatina Holding kolejne certyfikaty w ramach powszechnie uznawanych i cenionych systemów oceny, jakimi są BREEAM i WELL Health-Safety Rating. Ocean Office Park, nasza trzecia krakowska inwestycja, tworzy świetne środowisko pracy dla firm z różnych sektorów – zapewnia wysokiej klasy powierzchnie biurowe w połączeniu ze świetną lokalizacją w dzielnicy Zabłocie oraz nietuzinkową architekturą. Zastosowane rozwiązania technologiczne oraz dbałość o wprowadzenie zieleni w otoczeniu inwestycji składają się na bardzo dobry rezultat w ocenie międzynarodowych ekspertów.

komentuje Łukasz Zarębski, Head of Marketing w Cavatina Holding

Nowoczesne lokale biurowe z cenionym certyfikatem BREEAM poszukiwane przez najemców

jennifer-bedoya-448864-unsplash
Nowoczesne lokale biurowe z certyfikatem BREEAM są obecnie poszukiwane przez najemców. Cenią sobie oni prestiż certyfikowanych inwestycji a także nowoczesne podejście do projektowania budynków. Co więcej, inwestycje biurowe z certyfikatem BREEAM często pozwalają swoim najemcom na oszczędności w zakresie eksploatacji wynajmowanej powierzchni. Certyfikowane biurowce stanowią dużą konkurencje na rynku dla inwestycji, które nie posiadają tego rodzaju certyfikatu poświadczającego jakość i standard inwestycji biurowej. Co więcej, corocznie na rynku przybywa obiektów, które starają się o uzyskanie certyfikatu BREEAM.

Spis treści:
Sektor biurowy budzi się z marazmu
Czy jest ekologiczny certyfikat BREEAM?
Schematy certyfikacji BREEAM
Kategorie w systemie certyfikacji BREEAM
Dlaczego najemcy interesują się inwestycjami w certyfikatem BREEAM?
Inwestycje biurowe z ekologicznym certyfikatem BREEAM – przykładowe inwestycje

Sektor biurowy budzi się z marazmu
Sektor biurowy był jednym z tych, które najmocniej odczuły wpływ pandemii koronawirusa. W okresie pełnego lockdownu zapotrzebowanie na nowe powierzchnie biurowe do wynajęcia gwałtownie spadło. Obecnej najemcy wracają już jednak do swoich biur, chociaż oczywiście część pracowników pozostaje przy pracy zdalnej lub wykonuje ją w systemie hybrydowym.
Mimo wszystko na rynku zauważalne jest ożywienie. Deweloperzy dalej budują i oddają do użytku kolejne projekty inwestycyjne. Powoli wzrasta też zainteresowanie obiektami biurowymi do wynajęcia. Dużym zainteresowaniem cieszą sie obiekty posiadające certyfikację BREEAM.

Czy jest ekologiczny certyfikat BREEAM?
System certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) został wprowadzony w 1990 roku w Wielkiej Brytanii przez BRE Global. W dzisiejszych czasach jest to najczęściej stosowany system certyfikacji, której poddaje się m.in. inwestycje biurowe.
Inwestycja biurowa, która chce zostać poddana certyfikacji, musi zatrudnić asesora BREEAM.
Procesowi certyfikacji BREEAM mogą zostać poddane nie tylko biurowce, ale również budynki mieszkalne, magazynowe, handlowe, przemysłowe oraz hotelowe.

Schematy certyfikacji BREEAM
System certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM został podzielony na kilka schematów.

Schematy te to:
– New Construction (International – dla krajów poza Wielką Brytanią) przeznaczony dla nowopowstających inwestycji,
– In-Use przeznaczony dla budynków już istniejących i użytkowanych przez okres minimum dwóch lat,
– Refurbishment & Fit-Out przeznaczony dla renowacji i wykończenia,
– Communities przeznaczony dla projektów urbanistycznych,
– Infrastructure przeznaczony dla projektów infrastrukturalnych.

Kategorie w systemie certyfikacji BREEAM
System certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) został podzielony na 10 kategorii:
1. Zarządzanie
2. Zdrowie i dobre samopoczucie
3. Woda
4. Energia
5. Transport
6. Innowacje
7. Odpady
8.Wykorzystanie terenu i ekologia
9. Zanieczyszczenia
10. Materiały

W każdej z kategorii określona została liczba punktów krytycznych, czyli tzw. „Prerequisites”. Punkty te należy spełnić, aby mieć możliwość ubiegania się o przyznanie certyfikatu. Sumę uzyskanych punktów mnoży się przez wagę procentową ustaloną dla danego kraju. W zależności od ilości uzyskanych punktów, inwestycja otrzymuje certyfikat na poziomie:
– certyfikat na poziomie Pass – powyżej 30%
– certyfikat na poziomie Good – powyżej 45%
– certyfikat na poziomie Very Good – powyżej 55%
– certyfikat na poziomie Excellent – powyżej 70%
– certyfikat na poziomie Outstanding – powyżej 85%

lycs-lycs-744215-unsplash

Dlaczego najemcy interesują się inwestycjami w certyfikatem BREEAM?
Certyfikat BREEAM weryfikuje inwestycje pod kątem jakości materiałów użytych do budowy inwestycji, przyjazności budynku dla środowiska, ekologii, komfortu pracy, jaki oferuje obiekt itp.
Kwestie te są niezmiernie istotne dla przedsiębiorców, dla których liczy się komfort ich pracowników. Co więcej, dla wielu osób certyfikacji BREEAM stanowi o prestiżu inwestycji. Nie dziwi więc fakt, że przedsiębiorcy chętnie przyglądają się inwestycjom, które taki certyfikat posiadają.
Inwestycje biurowe z ekologicznym certyfikatem BREEAM – przykładowe inwestycje
Poniżej prezentujemy przykładowe inwestycje biurowe, które uzyskały certyfikację BREEAM.

Pierwszą przykładową inwestycją jest biurowiec Crown Square w Warszawie. Biurowiec mieści się w dzielnicy Wola. Budowa obiektu rozpoczęła się w 2008, a zakończenie budowy nastąpiło 2 lata później. Biurowiec liczy 12 pięter i oferuje 25 tys. m2 powierzchni całkowitej. Powierzchnia użytkowa wynosi 17 tys. m2, z czego największą część zajmuje powierzchnia biurowa obejmująca 16 tys. m2. Budynek oferuje powierzchnie biurowe w standardzie klasy A. Lokale handlowo-usługowe znajdują się w części parterowej budynku. Deweloperami projektu są firmy Ghelamco Poland wspólnie z Invesco Real Estate. Projekt architektoniczny wykonali architekci z pracowni Konior & Partners Architects. Generalnym wykonawca inwestycji była spółka Ghelamco Poland. Magazyn „Eurobuild” uznał inwestycję Crown Square w Warszawie za Najlepszy Projekt Biurowy Roku 2010.
Informacje na temat certyfikacji BREEAM w przypadku tego biurowca przedstawiają się następująco:
System:
BREEAM · In-Use 2015 Part 2: Building Management · Excellent
Data ważności: 16 kwietnia 2022 roku
Inne certyfikaty:
BREEAM · International 2008 Europe: Offices, BREEAM · In-Use 2015 Part 1: Asset Performance
Konsultant:
Colliers International.

Kolejną inwestycją biurową, która otrzymała certyfikację BREEAM, jest Biurowiec DSV w Warszawie. Warszawski biurowiec powstał u zbiegu ulic Marynarskiej i Taśmowej. Budowa inwestycji rozpoczęła się w pierwszej połowie 2018, a zakończyła się mniej więcej w połowie 2020 roku. Biurowiec liczy siedem pięter, na których dostępnych jest Powierzchnia 33 tys. m2 powierzchni biurowej. Ponadto biurowiec oferuje ponad 1 tys. m2 powierzchni handlowej. Generalnymi wykonawcami inwestycji zostały firmy FineTech Construction oraz Fundamental Group. Za projektem architektonicznym stoi duńskie biuro PLH Arkitekter A/S. Inwestycja DSV w Warszawie jest biurowcem w standardzie technicznym klasy A. Informacje na temat certyfikacji BREEAM w przypadku tego biurowca przedstawiają się następująco:
System:
BREEAM · International 2016 New Construction: Commercial · Very good
Status:
final
Konsultant: Sweco Polska.

Nowoczesne lokale biurowe z certyfikatem BREEAM są cenione i poszukiwane przez najemców. Wielu przedsiębiorców właśnie teraz rozpoczęło poszukiwania miejsca, gdzie mogłoby otworzyć swoją siedzibę lub oddział. Firmy na powrót wracają do działalności w pełnym składzie pracowników. Faktem jest, że wiele osób nie wróci do biur i dalej będzie wykonywać swoje obowiązki z domowego zacisza na zasadach home office, lub w systemie hybrydowym. Mimo to sektor e-commerce rozrósł się w okresie pandemii na tyle, że wielu przedsiębiorców musiało zatrudnić więcej rąk do pracy. W efekcie sektor biurowy może spodziewać się większego zainteresowania biurami na wynajem. Biurowce z certyfikatem BREEAM cieszą się wśród przedsiębiorców dużym zainteresowaniem, stanowiąc dużą konkurencję dla innych inwestycji biurowych, które nie posiadają takowej certyfikacji.

Redakcja
Komercja24.pl

Golden Star Group z zielonymi biurowcami

KBC_2
Golden Star Group stawia na obecność terenów zielonych wokół swoich inwestycji.

Deweloper dba o maksymalne wykorzystanie światła dziennego a także stosowanie przyjaznych środowisku rozwiązań użytych do wykończenia wnętrz. Takimi rozwiązaniami mogą pochwalić się warszawskie inwestycje komercyjne wchodzące do portfolio dewelopera. Konstruktorska Business Center i Oxygen Park oferują komfortowe i w pełni bezpieczne warunki do pracy, jak również do wypoczynku.
Konstruktorska Business Center to nowoczesny biurowiec klasy A o łącznej powierzchni najmu 49 500 mkw., zlokalizowany w samym sercu biznesowej części Mokotowa. Budynek cechuje wysoka efektywność energetyczna potwierdzona certyfikatem BREEAM na poziomie „Very Good”.
Drugim z warszawskich obiektów należących do Golden Star Group jest Oxygen Park – nowoczesny kompleks biurowy, zlokalizowany bezpośrednio przy Alejach Jerozolimskich w biznesowym obszarze Warszawy. Projekt składa się z dwóch sześciokondygnacyjnych budynków o łącznej powierzchni najmu ponad 18 000 m kw.  Zastosowane w projekcie rozwiązania pro-środowiskowe zostały potwierdzone certyfikatem BREEAM na poziomie „Very Good”.

Wrocławski biurowiec Carbon Tower niemal w pełni skomercjalizowany. Do dyspozycji najemców pozostało 6% proc. powierzchni

2376d6e0f83f8f6144fdd0bede85ea3c
Deweloper Cavatina Holding oddał biurowiec Carbon Tower do użytku w połowie 2019 r.

Od dnia uruchomienia obiektu, biurowiec sukcesywnie zapełniał się najemcami. W ostatnim czasie podpisane zostały umowy najmu z firmami Farutex oraz Mitsubishi Electric, a także Kancelarią Prawną Lebek i Wspólnicy sp. k.
W efekcie biurowiec we Wrocławiu jest już skomercjalizowany w 94 procentach.
Carbon Tower to 15-kondygnacyjny budynek biurowy klasy A. Oferuje on ponad 19 tys. metrów kw. wysokiej klasy powierzchni biurowej do wynajęcia. Biurowiec posiada certyfikat BREEAM na poziomie Very Good, a także WELL Health&Safety Rating.

Carbon Tower to ważny obiekt w portfolio Cavatiny, bo ulokowany we Wrocławiu, jednym z głównych rynków regionalnych Polski, o wciąż dużym potencjale dalszego biznesowego wzrostu. Tym bardziej cieszy nas jego świetne dopasowanie do potrzeb firm, co znalazło odzwierciedlenie w szybkiej komercjalizacji nawet w dość trudnych warunkach. A za dobrym rynkowym przyjęciem idzie już spore zainteresowanie ze strony inwestorów. Zgodnie z naszym modelem po zakończeniu budowy i osiągnięciu odpowiedniego poziomu komercjalizacji, aktywnie zarządzamy budynkami i sprzedaż zakładamy pod warunkiem uzyskania atrakcyjnej oferty, która umożliwia nam efektywne reinwestowanie kapitału i wzrost wartości. Także istnieje szansa na to, że w pierwszej kolejności z naszego aktualnego portfela inwestycji właściciela zmieni właśnie ten budynek – mówi Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Cavatina Holding.