Informacje dnia

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku wg GUS

ibrahim-rifath-789914-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych.

Jest to raport dotyczący wyników finansowych funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku. Jak czytamy w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego, wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec czerwca 2022 r. wyniosła 299,6 mld zł. Oznacza to spadek o 14,1% w stosunku do końca czerwca poprzedniego roku. Wartość lokat funduszy zmniejszyła się do 226,1 mld zł. Oznacza to spadek o 19,6%.