Inwestycje publiczne

Warsztaty z Mentorem – ruszył nabór zgłoszeń do warsztatów, które odbędą się w Gdańsku w dniach 1-2 kwietnia 2023 r.

sdfgWystartował nabór zgłoszeń do warsztatów, które odbędą się w Gdańsku w dniach 1-2 kwietnia 2023 r.

Fundacja im. Stefana Kuryłowicza zaprasza na Warsztaty z Mentorem – VIII edycję Stypendium Praktyka, w czasie których architekci pracować będą nad rozwiązaniami dla przestrzeni na połączeniu Alei Grunwaldzkiej i ul. Bażyńskiego, gdzie krzyżują się środowisko biznesowe i społeczność akademicka. Efektem warsztatów będą propozycje zagospodarowania przestrzeni przed legendarną gdańską ikoną architektury – halą Olivia.
Celem programów Fundacji im. Stefana Kuryłowicza jest wspieranie twórczości młodych, kreatywnych i poszukujących architektów, umacnianie w nich postawy odpowiedzialności za ład architektoniczno-urbanistyczny, podejmowanie prób rozpoznawania współczesnych problemów przestrzeni publicznej oraz wypracowywania odważnych i uwzględniających potrzeby społeczności lokalnych rozwiązań tych problemów.

Prof. Ewa Kuryłowicz: „Możliwość wpłynięcia na obraz tego fragmentu Gdańska, jak i szansa transformacji przylegającego do niego terenu w element żywej tkanki, jest unikatowa. Istnieje bowiem paląca potrzeba scalenia przestrzeni w tym rejonie. Projekty młodych umysłów i serc powinny zatem nieść idee, które przyciągną inwestorów i innych użytkowników. Miasto to nie tylko forma przestrzenna, ale przede wszystkim warunki życia ludzi, płynność ruchu, mobilność, współpraca z przyrodą. A jako że warunkiem sukcesu na końcu długiego procesu poprawy stanu życia w mieście jest zaangażowanie wszystkich interesariuszy, częścią opracowań warsztatowych będą elementy grafiki perswazyjnej, która może zmotywować wszystkich do zaangażowania się w poczuciu sprawczości. Czeka nas fascynująca praca w jednym z piękniejszych miejsc w Polsce”.


nick
twoja opinia

Komentarz pojawi się po akceptacji administratora