komentarze, opinie, gospodarka

Ubezpieczenia pracownicze zyskują na popularności wśród pracodawców

f288ae20b127c1200e0dbcedb13cc7e0

Ubezpieczenie na wypadek zachorowania lub utraty zdolności do pracy, staje się najważniejszym komponentem polis na życie – wynika z danych KNF. Podczas pandemi Covid-19 zmieniła się także struktura ubezpieczających – kiedyś polisy na życie kupowali zamożniejsi, dziś jest to coraz bardziej powszechne dzięki firmom, które chcą zadbać o dobrostan ich pracowników i szukają dla nich spersonalizowanych ubezpieczeń. – Zadbanie o zdrowie i zabezpieczenie psychiczne pracowników to kluczowy element zrównoważonego rozwoju – podkreśla Maciej Madaliński, ekspert ds. programów ubezpieczeniowych RRJ Group.

Spis treści:
Jak zabezpieczyć się na wypadek poważnej choroby?
Co może pokryć polisa na życie?
Rola firm w dbaniu o zdrowie pracowników

Z danych Komisji Nadzoru Finansowego w pierwszych kwartałach poszczególnych lat wynika, że suma składek płaconych za ubezpieczenia na wypadek choroby, które są opcjami dodatkowymi do polis na życie, jest obecnie około 35 proc. wyższa niż cztery lata temu. I tak w I kwartale 2019 r. ubezpieczyciele zebrali z ww. umów prawie 385 mln zł, a po I kwartale 2022 r. było to już niemal 519 mln zł.

Jak zabezpieczyć się na wypadek poważnej choroby?

– Rośnie świadomość, ale wciąż jeszcze za mało mówimy o tym, że nie prywatne pakiety medyczne czy modne ostatnio prywatne ubezpieczenia szpitalne, ale właśnie polisa może zapewnić realne finansowanie na wypadek zachorowania np. na nowotwór – wskazuje Maciej Madaliński, ekspert ds. programów ubezpieczeniowych RRJ Group.
Przypomina, że nowotwory są drugą najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce, a blisko połowa rekomendowanych terapii lekowych w chorobach onkologicznych jest niedostępna w ramach NFZ dla polskich pacjentów. Z Raportu Mapa Ryzyka przygotowanego przez Polską Izbę Ubezpieczeń wynika także, że badani boją się wydatków na poważne choroby. Niewiele wiedzą o tym, że ryzyko zachorowania na poważne choroby można ubezpieczyć.
Zresztą nie tylko polskie statystyki potwierdzają rosnącą skalę zachorowań na raka, lecz także badania Globacon mówią, że ich skala w 2025 roku wzrośnie z 14 mln do 19 mln rocznie, a w 2035 roku liczba zachorowań na raka wyniesie już 25 mln rocznie.

Co może pokryć polisa na życie?

Madaliński podkreśla, że dobrze spersonalizowana polisa na życie w przypadku zachorowania na nowotwór finansuje nie tylko drogie i nierefundowane terapie lekowe, ale także cały proces leczenia za granicą, łącznie z pokryciem kosztów także dla członka rodziny czy drugą opinią medyczną zagraniczną. – Leczenie onkologiczne jest tu przykładem ekstremalnym, ale i w przypadku wielu innych popularnych chorób czy choćby długotrwałej rehabilitacji sprawdza się taki instrument, jakim jest polisa z odpowiednio sprofilowaną składką na wypadek zachorowania. Na rynku są takie rozwiązania, które w przypadku leczenia onkologicznego pozwalają nawet przez dwa lata zająć się wyłącznie walką z chorobą – wyjaśnia Madaliński.
Zwraca uwagę także na dane Polskiej izby Ubezpieczeń, z których wynika, że na koniec 2021 roku ponad 3,8 mln Polaków miało wykupione ubezpieczenie zdrowotne.
– Towarzystwa ubezpieczeniowe z pewnością – podobnie jak inne sektory gospodarki – będą musiały zmierzyć się z tym, że wskutek kryzysu i rosnącej inflacji rośnie presja klientów na szukanie oszczędności. I z pewnością profilaktyka w postaci pakietów medycznych jest dla wielu ważniejsza, bo spełnia rutynowe i codzienne oczekiwania. Dziś uważam, że edukacja i popularyzacja powinna być nakierowana nie na pojedynczych ubezpieczających się, ale przede wszystkim na firmy – zauważa Maciej Madaliński, ekspert ds. programów ubezpieczeniowych RRJ Group.

Rola firm w dbaniu o zdrowie pracowników

– Pracodawcy mają szansę realnie zadbać o dobrostan pracowników. Jeśli wszystkie badania i ankiety robione w firmach w czasie i po pandemii wskazują, że dla pracowników kluczowe stało się zdrowie, to właśnie na tym tle firmy mają szasnę się wyróżnić. Wystarczy choćby przywołać ogólnoświatowe badanie Gallupa przeprowadzone w 2020 r. Wynika z niego, że około 7 na 10 osób zmaga się lub cierpi w swoim życiu z powodu złego samopoczucia. Jeśli zatem w ramach zrównoważonego rozwoju podkreśla się troskę o wellbeing, to właśnie w ramach tak rozumianego dobrostanu pracodawca powinien zadbać nie tylko o pakiety medyczne, które stały się normą w wielu korporacjach, ale i o dobrze sprofilowane ubezpieczenia pracowników na wypadek choroby czy długotrwałej nieobecności w pracy – podkreśla Madaliński. I wskazuje, że na świecie rośnie taki właśnie segment usług.
Taki stan świadomości potwierdza także Raport Mapa Ryzyka opracowany przez Polską Izbę Ubezpieczeń, z której wynika, że ciężkiej choroby obawia się 87 proc. respondentów, nowotworu 81 proc., a utraty sprawności i braku pieniędzy na leczenie po 80 proc. To cztery z pięciu największych obaw.

Autor: Maciej Madaliński – ekspert ds. programów ubezpieczeniowych RRJ Group, zajmuje się analizą i tworzeniem programów ubezpieczeniowych. Z rynkiem finansowym związany od 2015 roku.